MSP430 Örnekleri (msp430 sample code)

| Aralık 16, 2019 Tarihinde güncellendi
MSP430 Örnekleri (msp430 sample code)

Texas Instruments`in MSP430 MCU serisi mikrodenetleyiciler için hazırlanan yüzlerce uygulama örneği kodlar C dili ile hazırlanmış (IAR Embedded Workbench Version: 3.41A) kodların içinde açıklama bölümlerinde ne işe yaradıkları belirtilmiş.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

MSP430F543x MSP430F541x kod örnekleri

msp430x54x_adc12_01.c ADC12, Sample A0, Set P1.0 if A0 > 0.5*AVcc

msp430x54x_adc12_02.c ADC12, Using the Internal Reference

msp430x54x_adc12_05.c ADC12, Using an External Reference

msp430x54x_adc12_06.c ADC12, Repeated Sequence of Conversions

msp430x54x_adc12_07.c ADC12, Repeated Single Channel Conversions

msp430x54x_adc12_08.c ADC12, Using A8 and A9 Ext Channels for Conversion

msp430x54x_adc12_09.c ADC12, Sequence of Conversions (non-repeated)

msp430x54x_adc12_10.c ADC12, Sample A10 Temp and Convert to oC and oF

msp430x54x_dma_01.c DMA0, Repeated Block to-from RAM, Software Trigger

msp430x54x_dma_02.c DMA0, Single Transfer in Block Mode UART1 9600, ACLK

msp430x54x_dma_03.c SPI TX & RX using DMA0 & DMA1 Single Transfer in Fixed Address Mode

msp430x54x_dma_04.c DMA0, Single transfer using ADC12 triggered by TimerB

msp430x54x_fet_1.c Software Toggle P1.0

msp430x54x_flashwrite_01.c Single-Byte Flash In-System Programming, Copy SegC to SegD

msp430x54x_flashwrite_02.c Flash In-System Programming w/ Long-Word write at 0x1800

msp430x54x_flashwrite_03.c Bank Erase from a Block while Executing Code from Another Block.

msp430x54x_flashwrite_04.zip Block Write and Memory Erase @ 0x10000 Executed from RAM

RTC_Workaround.zip RTC_Workaround_IAR, RTC_Workaround_CCE

msp430x54x_LPM3_1.c Enters LPM3 (ACLK = LFXT1)

msp430x54x_LPM3_2.c Enters LPM3 (ACLK = VLO)

msp430x54x_MPY_1.c 16×16 Unsigned Multiply

msp430x54x_MPY_2.c 8×8 Unsigned Multiply

msp430x54x_MPY_3.c 16×16 Signed Multiply

msp430x54x_MPY_4.c 8×8 Signed Multiply

msp430x54x_MPY_5.c 16×16 Unsigned Multiply Accumulate

msp430x54x_MPY_6.c 8×8 Unsigned Multiply Accumulate

msp430x54x_MPY_7.c 16×16 Signed Multiply Accumulate

msp430x54x_MPY_8.c 8×8 Signed Multiply Accumulate

msp430x54x_MPY_9.c 32×32 Unsigned Multiply

msp430x54x_MPY_10.c 32×32 Signed Multiply

msp430x54x_MPY_11.c 32×32 Signed Multiply Accumalate

msp430x54x_MPY_12.c 32×32 Unsigned Multiply Accumalate

msp430x54x_MPY_13.c Saturation mode overflow test

msp430x54x_MPY_14.c Saturation mode underflow test

msp430x54x_MPY_15.c Fractional mode, Q15 multiplication

msp430x54x_OF_LFXT1_nmi.c LFXT1 Oscillator Fault Detection

msp430x54x_P1_01.c Software Poll P1.4, Set P1.0 if P1.4 = 1

msp430x54x_P1_02.c Software Port Interrupt Service on P1.4 from LPM4 with Internal Pull-up Resistance Enabled

msp430x54x_P1_05.c Write a byte to Port 1

msp430x54x_PA_05.c Write a Word to Port A (Port1+Port2)

msp430x54x_RTC_01.c RTC in Counter Mode toggles P1.0 every 1s

msp430x54x_ta3_01.c Timer_A3, Toggle P1.0, CCR0 Cont. Mode ISR, DCO SMCLK

msp430x54x_ta3_02.c Timer_A3, Toggle P1.0, CCR0 Up Mode ISR, DCO SMCLK

msp430x54x_ta3_03.c Timer_A3, Toggle P1.0, Overflow ISR, DCO SMCLK

msp430x54x_ta3_04.c Timer_A3, Toggle P1.0, Overflow ISR, 32kHz ACLK

msp430x54x_ta3_05.c Timer_A3, Toggle P1.0, CCR0 Up Mode ISR, 32kHz ACLK

msp430x54x_ta3_08.c Timer_A3, Toggle P1.0;P2.1-3, Cont. Mode ISR, 32kHz ACLK

msp430x54x_ta3_11.c Timer_A3, Toggle P2.1/TA1.0, Up Mode, 32kHz ACLK

msp430x54x_ta3_13.c Timer_A3, Toggle P2.1/TA1.0, Up/Down Mode, DCO SMCLK

msp430x54x_ta3_14.c Timer_A3, Toggle P2.1/TA1.0, Up/Down Mode, 32kHz ACLK

msp430x54x_ta3_16.c Timer_A3, PWM TA1.1-2, Up Mode, DCO SMCLK

msp430x54x_ta3_17.c Timer_A3, PWM TA1.1-2, Up Mode, 32kHz ACLK

msp430x54x_ta3_19.c Timer_A3, PWM TA1.1-2, Up/Down Mode, DCO SMCLK

msp430x54x_ta3_20.c Timer_A3, PWM TA1.1-2, Up/Down Mode, 32kHz ACLK

msp430x54x_tb_01.c Timer_B, Toggle P1.0, CCR0 Cont. Mode ISR, DCO SMCLK

msp430x54x_tb_02.c Timer_B, Toggle P1.0, CCR0 Up Mode ISR, DCO SMCLK

msp430x54x_tb_03.c Timer_B, Toggle P1.0, Overflow ISR, DCO SMCLK

msp430x54x_tb_04.c Timer_B, Toggle P1.0, Overflow ISR, 32kHz ACLK

msp430x54x_tb_05.c Timer_B, Toggle P1.0, CCR0 Up Mode ISR, 32kHz ACLK

msp430x54x_tb_10.c Timer_B, PWM TB1-6, Up Mode, DCO SMCLK

msp430x54x_UCS_1.c Software Toggle P1.0 at Default DCO

msp430x54x_UCS_2.c Software Toggle P1.0 with 8MHz DCO

msp430x54x_UCS_3.c Software Toggle P1.0 with 12MHz DCO

msp430x54x_UCS_4.c FLL+, Runs Internal DCO at 2.45MHz with LFXT1 as Ref

msp430x54x_UCS_5.c VLO sources ACLK

msp430x54x_UCS_6.c XT1 sources ACLK. Toggles P1.0

msp430x54x_UCS_7.c FLL+, Output 32kHz Xtal + HF Xtal + Internal DCO

msp430x54x_UCS_8.c XT2 sources MCLK & SMCLK

msp430x54x_UCS_9.c LFXT1 HF Xtal + Internal DCO

msp430x54x_uscia0_duplex_9600.c USCI_A0, UART 9600 Full-Duplex Transceiver, 32K ACLK

MSP430x54x_uscia0_spi_09.c USCI_A0, SPI 3-Wire Master Incremented Data

MSP430x54x_uscia0_spi_10.c USCI_A0, SPI 3-Wire Slave Data Echo

MSP430x54x_uscia0_uart_01.c USCI_A0, 115200 UART Echo ISR, DCO SMCLK

MSP430x54x_uscia0_uart_02.c USCI_A0, Ultra-Low Pwr UART 2400 Echo ISR, 32kHz ACLK

MSP430x54x_uscia0_uart_03.c USCI_A0, Ultra-Low Pwr UART 9600 Echo ISR, 32kHz ACLK

MSP430x54x_uscia0_uart_04.c USCI_A0, 9600 UART, SMCLK, LPM0, Echo with over-sampling

MSP430x54x_uscib0_i2c_04.c USCI_B0 I2C Master RX single bytes from MSP430 Master

MSP430x54x_uscib0_i2c_05.c USCI_B0 I2C Slave TX single bytes to MSP430 Slave

MSP430x54x_uscib0_i2c_06.c USCI_B0 I2C Master TX single bytes to MSP430 Slave

MSP430x54x_uscib0_i2c_07.c USCI_B0 I2C Slave RX single bytes from MSP430 Master

MSP430x54x_uscib0_i2c_08.c USCI_B0 I2C Master TX multiple bytes to MSP430 Slave

MSP430x54x_uscib0_i2c_09.c USCI_B0 I2C Slave RX multiple bytes from MSP430 Master

MSP430x54x_uscib0_i2c_10.c USCI_B0 I2C Master RX multiple bytes from MSP430 Slave

MSP430x54x_uscib0_i2c_11.c USCI_B0 I2C Slave TX multiple bytes to MSP430 Master

MSP430x54x_wdt_01.c WDT, Toggle P1.0, Interval Overflow ISR, DCO SMCLK

MSP430x54x_wdt_02.c WDT, Toggle P1.0, Interval Overflow ISR, 32kHz ACLK

MSP430x54x_wdt_04.c WDT+ Failsafe Clock, WDT mode, DCO SMCLK

MSP430x54x_wdt_05.c Reset on Invalid Address fetch, Toggle P1.0

Yayım tarihi: 2010/10/17 Etiketler: , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir