TEA5767 PIC16F628 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi

| Haziran 4, 2023 Tarihinde güncellendi
TEA5767 PIC16F628 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamamıştım. Bunun sebepleri var elbette. Proje çok ama yayınlama isteğim yok.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Çünkü sürekli olarak projelerimi ticari mal haline getirip satıyorlar. Diyeceksiniz ki ne karışıyorsun sen açık kodu veriyorsun devreyide veriyorsun gerisi yapanın insafına kalmış. Ama durum öyle değil. İş ticarete gelince yapanın hakkınıda düşünmek gerekir. Her neyse hiç bir projemin ticari mal olarak satılmasına razı değilim bunu herkesin bilmesini istiyorum. Satmak isteyen banden izin alması gerekir.

Evet gelelim yeni projeye, bir “Dijital ve PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi”  vereceğim. Bazılarına basit bir proje gibi gelebilir. Ama sistem geliştirmeye çok açık bir proje. Şu anda piyasada olan en modern radyoların tüm özelliklerini taşımasına rağmen kısıtlı imkanlar nedeni ile basite indirgeyerek yaptım bu projeyi. Bu bir tam digital PLL kontrollü FM radyo projesidir.


Proteus isis devre şeması ve pcb baskı devre alt, üst resimleri;

proteus-isis-tea5767-pic16f628-dijital-pll proteus-ares-tea5767-pcb-dijital-pll proteus-ares-tea5767-pcb-dijital-pll-anten-ust

Radyo-57_YEN.bas yazılım içeriği;


'********************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS               *
'* Author : [E.T.E]                  *
'* Notice : Copyright (c) 2006 [Ete]         *
'*     : All Rights Reserved            *
'* Date  : 21.12.2006                *
'* Version : 1.0                    *
'* Notes  : İLERİ VE GERİ TARAMA TUŞLARI İLE ÇALIŞIR *
'*     : OTOMATİK BANT SONUNA GİTME VAR
'*                           *
'********************************************************

@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT

DEFINE LCD_DREG		PORTB 'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		0	 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG	PORTA	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	3	 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
'define lcd_RWREG  PORTB
'define LC_RWBIT   2
DEFINE LCD_EREG		PORTA	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		4		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor
DEFINE SHIFT_PAUSEUS 3500 'shift komutunda gecikme süresi
PORTA=0           'PORTA yı sıfırladık
PORTB=240 'PortB=%11110000 = 240 yapıldı
TRISA=%11100100 'A portu giriş çıkış düzenlemesi yapıldı
TRISB=0 'B portu tamamı çıkış olarak ayarlandı

CMCON=7 'komparatörler iptal edildi

'--------------kullanılan değişkenlerimiz ------------
DATA_BIR var byte
DATA_IKI var BYTE
DATA_UC  VAR BYTE
DATA_DORT VAR BYTE
DATA_BES VAR BYTE
FREKANS  VAR WORD
FREQ   VAR WORD
PLL    VAR WORD
TEMP   VAR word
SES    VAR BYTE
VOL    VAR BYTE
SAYI   VAR BYTE
VERI3   VAR BYTE
Z     VAR BYTE
I     VAR BYTE
TEST   VAR BYTE
SIRA   VAR BYTE
SISTEM  VAR BIT
YON    VAR BIT
POZ    VAR BIT

ACIK   CON 1  'ACIK=1 yapıldı sabit değer değişmez
KAPALI  CON 0  'KAPALI=0 yapıldı sabit değer değişmez

symbol DTA   =PORTA.0 'I2C DATA PİNİ
SYMBOL CLK   =PORTA.1 'I2C CLK PİNİ
SYMBOL ILERI  =PORTA.6 'YUKARI TARAMA TUSU
SYMBOL GERI  =PORTA.7 'AŞAĞI TARAMA TUSU
SYMBOL SES_AC =PORTA.5 'SES AÇMA TUSU
SYMBOL SES_KAPA=PORTA.2 'SES KAPATMA TUSU

SES=5 'default ses değeri
DTA=1 'Radyo modülü data hattı=1 yapıldı
CLK=0 ' Radyo modülü CLK hattı=0 yapıldı
GOSUB STOP_VER 'Radyo modülüğne STOP bilgisi verildi
GOSUB STOP_VER 'emniyet için tekrar stop bilgisi verildi
GOSUB STOP_VER 'emniyet için tekrar stop bilgisi verildi
POZ=1 '1=HIGHSIDE TARAMA , 0=LOW SIDE TARAMA

frekans=8700 'default açılış frekansı 88 MHz olarak verildi
FREQ=FREKANS:GOSUB EKRAN
gosub hesap
gosub UP_SCAN
BASLA:
if ILERI =0 then 'şayet tarama_ileri tuşuna basılmış ise
FREKANS=frekans+5
IF FREKANS>10800 THEN FREKANS=10800
IF POZ=1 THEN
GOSUB HIGHSIDE
ELSE
GOSUB LOWSIDE
ENDIF
TEST=TEST+1 'Otomatik bant sonuna gitme için test değerini bir artır
IF TEST>6 THEN pll=13211 'ileri tuşuna hala basılı tutyor isek pll=bant sonu değeri
DATA_BIR=PLL.BYTE1+$50 '1 nolu data registerine PLL değerini ve $C0 değerini
DATA_IKI=PLL.BYTE0 'iki nolu data registerine PLL low bayt'ını yükle
gosub UP_SCAN 'yüklenen değeri radyoya ver ve ilgili frekansı çaldır
gosub ISTASYON 'İstasyon bulundumu bak
GOTO CIK 'CIK etiketine git.
ENDIF

IF GERI=0 then 'şayet geri tarama tuşuna basılmış ise
FREKANS=FREKANS-5
IF FREKANS<8700 then FREKANS=8700      IF POZ=1 THEN       GOSUB HIGHSIDE      ELSE       GOSUB LOWSIDE      ENDIF      TEST=TEST+1 'tuşa hala basılı ise test değerini bir artır      IF TEST>6 THEN PLL=10653 'hala basılı ise otomatik bant sonu değerini al
DATA_BIR=PLL.BYTE1+$50 'data registerlerine yükle
DATA_IKI=PLL.BYTE0
gosub DWN_SCAN 'geri tarama bölümüne git ve değerleri modüle yükle
gosub ISTASYON      'istasyon bulundumu bak
GOTO CIK 'CIK etiketine git.
endif
TEST=0           'şayet ileri ve geri tuşlarına basılmıyor ise Test=0 yap
CIK:  GOSUB SES_BAK 'ses değeri artırılıyormu git bak
GOTO BASLA 'aynı işlemleri için başa git.

UP_SCAN: 'İleri tarama alt programı
YON=0
gosub START_VER 'Radyo modülüne start komutunu ver
ShiftOut dta,clk,1,[$C0] ' Modüle Yazma yapılacağını bildir mute iptal olursa $40 verilecek
GOSUB ACK_AL 'Byte yazıldı teyid (ACK) al.

ShiftOut dta,clk,1,[DATA_BIR] ' Data-1 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al

ShiftOut dta,clk,1,[DATA_IKI] ' Data-2 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al
IF POZ=1 THEN
VERI3=$D0  'HIGHSIDE
ELSE
VERI3=$C0  'LOWSIDE
ENDIF
ShiftOut dta,clk,1,[VERI3] ' Data-3 gönderildi B0=LOW A0 - D0=Mid C0 -F0=HIGH E0
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al & 1011 0000

ShiftOut dta,clk,1,[$11] ' Data-4 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'Byte gönderildi teyidini al

ShiftOut dta,clk,1,[$00] ' Data-5 gönderildi
'    GOSUB ACK_AL 'son bölümde teyid almaya gerek yok artık

gosub STOP_VER 'işlem tamam modüle stop bilgisini ver
return 'geri dön.

ACK_AL:
Input dta ' DATA hatı giriş olarak ayarlandı , ack alınacak
While dta=1 'ack=1 ise sıfır oluncaya kadar bekle
Wend
PulsOut clk,1 ' bu konuma ack alınınca geçilir, ack alındı bir clk palsi gönder
RETURN

ACK_VER:
OUTPUT DTA 'DATA hattı çıkış olarak ayarlandı ACK gönderilecek
LOW DTA 'DATA hattı LOW a çekildi
HIGH CLK 'CLK High yapıldı
LOW CLK 'CLK low yapıldı yani bir pals verilmiş oldu
HIGH DTA 'DATA hattı HIGH yapıldı
return 'ACK verilmesi tamamlandı geri dön.

ISTASYON:
pause 50
GOSUB RADYO_OKU
LCDOUT $fe,$80,dec1 DATA_BIR.7
IF DATA_BIR.7=1 then
PLL.byte1=DATA_BIR & %00111111
PLL.Byte0=DATA_IKI
PLL=(PLL/10)*10
IF POZ=0 then
TEMP=PLL+28
else
TEMP=PLL-28
ENDIF
TEMP=TEMP*1024
freq=div32 1250
freq=(freq/10)*10

'        freq=freq+5
'        temp=freq dig 0
'        temp=(temp/5)*5
'        freq=(freq/10)*10+temp

DATA_BIR=PLL.BYTE1
DATA_IKI=PLL.BYTE0
If yon=0 then
GOSUB UP_SCAN
GOTO ATLA
ENDIF
GOSUB DWN_SCAN 'şayet geri tarama modunda isek
ATLA: 'geri tarama değerleri module yazıldı
GOSUB EKRAN
frekans=freq
RETURN
endif
goto ISTASYON 'istasyon henüz bulunmadı tekrar bak

EKRAN:
LCDOUT $FE,$81,"  ",DEC FREq/100,",",DEC2 (FREq//100)," MHz  "
LCDOUT $FE,$8F,dec poz 'poz=1 ise HIGH side Poz=0 ise LOW side tarama yapılıyor
lcdout $fe,$c7," PL:",dec5 PLL
RETURN

RADYO_OKU:
gosub START_VER 'okuma için modüle start ver
ShiftOut dta,clk,1,[$C1] ' okuma emri modüle gönderildi
GOSUB ACK_AL 'ACK yani teyid al.

GOSUB BYTEAL:DATA_BIR=SAYI 'ilk byte modülden alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_IKI=SAYI   'ikinci byte alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_UC=SAYI 'üçüncü byte alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_DORT=SAYI  'dördüncü byte alındı
GOSUB ACK_VER 'aldığının teyidini ver

GOSUB BYTEAL:DATA_BES=SAYI 'beşinci byte alındı
'     GOSUB ACK_VER 'son byte için teyid vermeye gerek yok
GOSUB STOP_VER 'işlem sona erdi stop komutunu ver.
pause 50
RETURN

DWN_SCAN:
YON=1 'yon=1 geri tarama yapılıyor
gosub START_VER 'start komutunu ver
ShiftOut dta,clk,1,[$C0] ' yazma yapılacak komut verildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.

ShiftOut dta,clk,1,[data_bir] ' Data-1 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.

ShiftOut dta,clk,1,[data_iki] ' Data-2 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.
IF POZ=1 THEN 'HIGHSIDE
VERI3=$50
ELSE
VERI3=$40
ENDIF
ShiftOut dta,clk,1,[VERI3] ' Data-3 gönderildi $20=Low - $40=Mid - $60=High
GOSUB ACK_AL          'byte yazıldı ack al. 

ShiftOut dta,clk,1,[$11] ' Data-4 gönderildi
GOSUB ACK_AL 'byte yazıldı ack al.

ShiftOut dta,clk,1,[$00] ' Data-4 gönderildi
'    GOSUB ACK_AL 'son bölümde teyid almaya gerek yok artık

gosub STOP_VER 'işlem tamam stop komutu ver.
return

START_VER:
HIGH CLK
HIGH DTA
LOW DTA
LOW CLK
HIGH DTA
RETURN

STOP_VER:
low dta
high CLK
HIGH DTA
RETURN

SES_BAK:
IF SES_AC=0 then
SES=SES+1
IF SES=16 then SES=15
PAUSE 230
endif

IF SES_KAPA=0 then
SES=SES-1
IF SES=255 THEN SES=0
PAUSE 230
endIF
VOL=ses<<4            PORTB=VOL 'pic in bacaklarına bağlı olarak 4066 ya değer gönder     lcdout $fe,$C0,"Ses:",dec2 (15-ses) '    lcdout $FE,$C0,rep $FF\(16-SES),rep 32\ses     RETURN        HESAP: ARA:     temp=FREKANS *1250    pll=div32 1024    IF POZ=1 THEN      pll=pll+28    else      pll=pll-28    endif       DATA_BIR=PLL.BYTE1    DATA_IKI=PLL.BYTE0    gosub ekran    PAUSE 10    RETURN    GERIYE:    goto ara  BYTEAL:   'bit bazında radyo modülünden bilgi almak için yazıldı    Z=128:SAYI=0 'sayı=0 ve karşılaştırma bit değeri 128    input DTA   'Data hattı giriş olarak ayarlandı    FOR I=0 to 7 '0-7 arasında toplam 8 adet döngü kur    HIGH CLK   ' CLK=High yapıldı    if dta=1 then SAYI=SAYI | Z 'Data hattı 1 ise Sayının Z bitini high yap    LOW CLK    'clk low yapıldı    Z=Z>>1     'bir sonraki bite geç
NEXT
output dta 'data hattı yeniden çıkış olarak ayarlandı
HIGH DTA 'data hattı High yapıldı
RETURN

HIGHSIDE:
temp=FREKANS *1250
pll=div32 1024
pll=pll+28
return

LOWSIDE:
temp=FREKANS *1250
pll=div32 1024
pll=pll-28
return

Sistemin Radyo alıcı katı Phillips firmasının üretmiş olduğu TEA5767 entegresine dayanmaktadır. Söz konusu entegre asgari malzemelr kullanılarak bir modül haline getirilmiş ve ve bu sistemde bu modül kullanılmıştır.

Söz konusu entegre hem I2C hemde SPI modunda haberleşme yapabilmekte olup ben SPI modunu kullandım.

Piyasada bulunabilecek en kaliteli digital radyolarda ne özellik var ise hepsini barındırmaktadır.

Vermiş olduğum projede ben hem yer darlığı hem seçtiğim işlemci nedeni ile kısıtlı imkanlarını kullandım. Projemde yalnızca sağa sola otomatik tarama yapmakta sistem. Uzun basılınca bant sonuna atlamaktadır.

Bu modül ile aşağıdaki işlemleri yaptırmak mümkündür;

1. Tuş takımından girilen bir frekans değerini çaldırmak

2. Bulunan istasyonları otomatik Ya da manuel kayda almak. 1-10 arası butonlarınız olursa ve bu butonların herhangi birisine 5 sn den fazla basarsanız istasyon otomatik kayda alınabilir. Daha sonra bu tuşa kısa basılarak o istasyonun çaldırılması sağlanabilir.

3. Bir tarafa doğru zayıf istasyonları diğer tarafa doğru yalnızca kuvvetli istasyonları bulması sağlanabilir.

Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Entegrenin data sheeti incelenerek diğer özellikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Devrede TDA7056 entegresini amplifikatör olarak kullandım. Bu entegre voltaj kontrollü olarak volum kontrolü imkanı sağlamaktadır. Voltaj kontrolünü 4066 entegresi ile gerilim bölerek hallettim. Tabiiki devrem yalnızca Mono çalışıyor. Modül stereo çalışmakta olup ben iki kanalı birer kondansatörle birleştirerek mono anfiye giriş yaptım. İstenirse devre stereo olarak dizayn edilebilir.

Anfi olarak benzer şekilde çalışan modeller bulunmakta olup buna bağlı olarak daha değişik güçte ve özellikte sistemler kullanılabilir.

Şu anda devre yalnızca buton kontrollü volüm ayarı ile yine buton kontrollü istasyon bulma özelliğine sahiptir.

Modül tabiiki yurt dışından alınması gerekiyor. Bu konuda bir Kanada firmasını buldum ve onlardan 10 adet modül aldım. Ancak Birkaç kişiye radyo yaptım ve elimde yalnızca 4 adet modül kaldı. İsteyenlere verebilirim . Bana maliyeti 9 küsür Tl yi buldu. Bende tanesini 10 TL ye veriyorum.

Çin de bu modülleri daha ucuza bulmak mümkün hatta 1-2 dolara bulmak mümkün ancak miktarlı alımlarda bu fiyatı uyguluyorlar. Bir başka firma ile temasım sürüyor. Normalde 1000 adet den az sipariş kabul etmiyorlar. Ancak firma yetkilisi Bay Johnson ile görüştüm ve amatörler için min. 10 adetlik siparişleri kabul edebilecek. Ödeme Paypal ile yapılıyor sevkiyat posta yolu ile olunca ucuza gelebilecek.

Firma web sayfası;  http://www.szblessed.com/English/index.asp

Firmada temas halinde olduğum Bay Johnson var. Kendisine ismimi (Erol Tahir Erdal) verirseniz az miktar konusunda yardımcı olacaktır. Bay Johnson un mail adresi ; [email protected]

Diğer taraftan pek çok telefon üreticisi bu modülü kullanarak FM radyolu telefonda yapmaktadır. Bu nedenle hurdaya çıkmış radyolu telefonların içinde söz konusu radyoyu bulabilirsiniz.

Neyse dosyalar ilişiktedir. Bu devreden bir kaç tane yaptım. Şu anda kullanıyorum. Çalışmıyor diye bana lütfen geri dönmeyin. Kesin çalışıyor.

devrenin PCB sini ve yerleşme planını ayrıca Word dosyası içinde veriyorum. orda yer alan PCB 1/1 ölçeğindedir ve direk basılarak PCB yapılabilir.

Not: Modül E-Bay da yeniden satılıyormuş. aşağıda linki veriyorum.

http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tea5767&_sacat=0&_odkw=tea5767+modul&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313

Hepsi bu kadar. Yapacaklara şimdiden başarılar temenni ederim.

ETE

TEA5767 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı projesine ait proteus isis simülasyon dosyası ve kaynak picbasic pro kod dosyaları:

tea5767-pic16f628-dijital-pll-kontrollu-fm-radyo-alici-sistemi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/10/15 Etiketler: , , , ,82 Yorum “TEA5767 PIC16F628 Dijital PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi

 1. gevvgevv

  MP4 oynatıcı tamiri ile çok uzun süre uğraşmıştım radyo için bu modüllerden kullanılıyor

  hep aklımdan geçmiştir bunları PIC ile kontrol etsek şöyle lcd panel falan derdim 🙂 elinize sağlık ETE hocam devre yapılmadasa modülün kontrollü kodlar çok iyi bir örnek olacak teşekkürler

  CEVAPLA
 2. adnangsmadnangsm

  teşekkür ederim ete hocam söylediklerinizde çok haklısınız bazı insanlar bunları kopyalayıp çoğaltana kadar fikir üretseler daha iyi olurdu ama olmuyor işte beleş zihniyeti yerleşmiş bir kere

  CEVAPLA
 3. EMRAHEMRAH

  güzel bir çalışma emeğinize sağlık. Peki ete bey sizden bu FM modülü nasıl alabiliriz?

  CEVAPLA
 4. eteete

  Fm modül den 4 adet var idi ama hemen ilk gün bir sürü istek geldi. Paylaştırarak dağıttım maalesef.

  Modülü almak zor değil. Linkleri verdim oradan alabilirsiniz. Yok alamam derseniz bana müracaat edin adet söyleyin ben istekleri toparlayıp getirteyim. Başkada yapabileceğim bir şey yok maalesef.

  Ete

  CEVAPLA
 5. ergin tavazarergin tavazar

  Paylaşım için çok teşekur ediyorum.evde kullandığım muzık sistemi fm tunerı arızalı idi. bunu kullanırsam herhalde hallederim ( inşallah).
  2 adet fm modul istiyorum.

  CEVAPLA
 6. eteete

  Sanırım halledebilirsin. Başka bir arızan yoksa tabiiki.
  Şu anda modul kalmadı elimde. Yenisi gelecek. 10 gün içinde gelir sanırım.
  O zaman bakarız isteğine.

  Ete

  CEVAPLA
 7. akbulutakbulut

  Arkadaşıma paylaşımdan dolayı teşekkür ederim. Sorum olacak. 1-Yapılan ayarlar hafızada tutuluyor mu? Yani,en son 95.3 dinledim ve kapattım. Tekrar açınca bu frekanstan açılıyor mu? 2-Bu modül hangi telefonda var? Marka ve model verebilir misiniz? İyi çalışmalar…

  CEVAPLA
 8. eteete

  Seçilen son istasyon hafızada kalıyor. Bu modülün hangi telefonlarda olduğunu bilemiyorum.
  Nokia ve Samsung telefonların radyolu modellerine bakmak gerekir.

  Ete

  CEVAPLA
 9. lamilami

  Merhaba Sayın “Ete”

  FM alıcı modulunden bende 2 tane almak istiyorum. web sayfalarını inceledim. 10 tane benim için çok. Aslında 1 tane yeter ama yakar makarız 2 tane olsun. Bende PIC ile amatör hoby olarak uğraşıyorum. evde FM radyo yok.

  Bu devre ile radyoulu anfi yapmak istiyorum. Home cinama gibi bişi sony uzaktan kumandası ile çalışacak. Neyse … Bu gibi projeler biz amatörler için çok faydalı oluyor. Ben mes.lis. Kimya. ünv. matematik mezunuyum VB.prog ve PİC programlama ile ugraşıyorum. Bu tür forumlardan çok şey öğrendim. Hevesinizi kırmayın, lütfen.

  Bizlere çok faydalı oluyor. Ayrıca paylaşımlarınız ve emeğiniz için çok teşekkür ederim. FM alıcıdan 2 tane bana ulaştırırsanız çok sevinirim.
  masraflar için bana bir banka hesabı bildirirseniz eft yaparım.

  Selamlar

  CEVAPLA
 10. ulkerhanulkerhan

  Sony Ericsson K700, K750, W800, W700 ve W810 telefonlarında bu entegreyi bulabilirsiniz.

  CEVAPLA
 11. ERGİNERGİN

  Moduller elime gecti. teşekkür ederim devreyi 16f877 ye göre revize ettim fakat bir türlü çalıştıramadım. test için örneğin 99.50 mhz için nasıl çalıştırabilirim?

  CEVAPLA
 12. esatesat

  ETE hocam merhaba.Bu entegrenin kataloğunu inceledim ama bu konuda zayıf olduğumdan istediğim bilgiye ulaşamadım.
  Hocam bu entegre ile alt ve üst sınır olmak üzere hangi frekans aralığını alabiliriz?

  Ayrıca denemeleriniz oldu mu bunun üzerine?

  Bu entegre ile diğer analog yayınları alabilir miyiz? (asıl sorum bu idi,amatör yayınları,telsizleri dinlemek gibi)
  teşekkür ederim,iyi çalışmalar…

  CEVAPLA
 13. EteEte

  Bu entegre FM radyo sinyallerini dinlemek üzere üretilmiş bir alet. Bu nedenle frekans aralığının fazla olduğunu söyleyemem. Yalnızca Japon – Amerikan ve Avrupa standartlarına göre frekans aralığı değişiyor ama öyle tepe noktalara çıkmıyor. Bu nedenle çalışma aralığını bizim bant aralığı olarak 87,5-108 Mhz olarak düşünebilirsin.

  Altını ve üstünü denemeye çalıştım. Ama herhangi bir şey duyamadığım için bıraktım. Bir amacı yok çünkü.

  Ete

  CEVAPLA
 14. Hikmet AKÇINARHikmet AKÇINAR

  Benzer kaynakların net te olmaması bu projenin değerini daha da arttıyor. Teşekkür ederim. Saygılar.

  CEVAPLA
 15. ahmetahmet

  TEA5767 yi nerede bulurum elinde olan varmı ? teşekkürler

  CEVAPLA
 16. NokiaNokia

  Merhaba , güzel bir çalışma olmuş ellerinize sağlık LYT olarak paylaşmanız mümkünmü. teşekkürler.

  CEVAPLA
 17. ARİFARİF

  merhaba öncelikle bu paylaşım için teşekkür ederim uzun zamandır aradığım bir şemaydı emeğinize sağlık müsade ederseniz kendim için yapmak istiyorum

  CEVAPLA
 18. eteete

  Elimde bir kaç tane TEA5767 vardı ancak isteyenler oldu verdim.
  Normalde nerelerden temin edilebileceğini yazmıştım. Ancak ben edemiyorum siz bana temin diyen olursa yeniden sipariş eder getirtirim.
  Bunun için bana mesaj atmanız ve istediğiniz miktarı belirtmeniz gerekiyor.

  Yada verdiğim adreslerden, bir arkadaş temin yoluna gider ise ve burada da belirtirse biraz fazla sipariş verip isteyen diğer arakadaşlarına dağıtabilir.

  Devreyi elbette faydalanın ve yapın diye buraya koydum isteyen yapmakta serbest müsaadeye gerek yok.

  Ete

  CEVAPLA
 19. Joaquin LaraJoaquin Lara

  Ben ve radyo yapılmış düzgün çalışmıyor. proje için herhangi bir revizyon var mı?.

  CEVAPLA
 20. EteEte

  I think you wrote from Spain. Better to write in English. You can translate easily to your language.

  I made two radio for me and both are working very well.
  What is your problem ? If you eplain the problem most probably we can find the solution also.

  Ete

  CEVAPLA
 21. NokiaNokia

  Merhaba, ben devreyi yaptım ama maalesef çalıştıramadım , devreyi çalıştıran bir arkadaş varsa yardımcı olabilirmi ? . teşekkürler.

  CEVAPLA
 22. eteete

  Devrenin çalışır hali önümde duruyor. Üstelik 4-5 tane yaptım şimdiye kadar.
  Yalnızca çalıştıramadım demek sorunu çözmek için yetmiyor maalesef.
  Deta vermeniz gerekiyor. Yada en azından LCD ekrande ne gözüküyor onu belirtinki sorunu bulalım.
  Ete

  CEVAPLA
 23. NokiaNokia

  Merhaba, Yanlış anlaşılma olmasın ben devreyi çalıştıramadım bu nedenle yardım istedim , sorun şu LCD ekranda her hangi bir ibare yok ve çıkış entegresi ısınıyor hoparlörden her hangi bir ses gelmiyor ? ,
  entegreleri yeniledim ? modülü yeniledim ama aynı sorun devam etmektedir, teşekkürler .

  CEVAPLA
 24. eteete

  Devrenizde fazlaca akım çeken bir yer var ve buda muhtemelen Anfi entegresidir. Benzer durum bir kere başıma gelmişti. Piyasada çakma TDA entegreleri var maalesef. Aynı yerden aldığım iki entegrede bozuk çıkmıştı. Daha sonra başka bir kaynaktan entegre aldım ve sorunu hallettim.
  Anlamak için önceklikle besleme kaynağına seri bir ampermetre bağlayarak çekilan akımı ölçün.

  Sonra devreden TDA 7056 yı sökün ve tekrar gerilim vererek çekilen akımı yeniden ölçün. Şayet çekilen akım düşmüş ise muhtemelen sorun anfi entegresindedir. Zaten bu aşamada LCD ekranda bir şeyler görmeniz gerekir. LCD kontrast ayarı yapmayı unutmayınız. Aksi halde yine bir şey göremeyebilirsiniz.

  Ete

  CEVAPLA
 25. NokiaNokia

  teşekkürler , şu an iş yerindeyim akşam gidince deneyeceğim ,

  CEVAPLA
 26. nokianokia

  Merhaba, tda7056 yı tda7056A ( 5 nolu uç farklı sanırım ) olanı ile değiştirdim ısınma ortadan kalktı ve ldc ekrana görüntü geldi. Ekranda sabit olarak 87,00 Mhz 1 ve alt satırda ise PL:10648 yazmaktadır , ses ve istasyon arama butonları aktif değil ,hoparlörden ses gelmiyor. tekrar yardımlarınızı rica ediyorum . teşekkürler.

  CEVAPLA
 27. NokiaNokia

  Merhaba,
  Modülü yenisi ile değiştirdim PIC i tekrar programladım ama sorun düzelmedi ? ben nerede yanlış yapıyor olabilrim ? , sorun 87,00Mhz ve bir alt satırda PL:10648 olarak yazmaktadır. teşekkürler.

  CEVAPLA
 28. eteete

  Mail adresine başka programlar yolladım.
  Aslında sorunun ses açık değil gözüküyor. Zİra default olarak ses 5 değeri ile açılıyor ve bu değeri alt satırda görmen lazım.

  Sanki pic doğru programlanmamış gibi gözüküyor. Yada kullandığın program yanlış veya hatalı. Yolladıklarımı dene özellikle sonu 55 ile biteni. Sonucu buraya yaz. Olmaz ise bakmam için devreni bana yollaman gerekecek. Başkada yapılacak bir şey yok sanırım. En azından modülü bendeki çalışana takarım ve bakarım sorun kimdedir diye.

  Ete

  CEVAPLA
 29. mustafamustafa

  Merhabalar. Ete hocam üstteki sorun bendede vardı.modülün 3 ve 6 ucunu kısa devre ettim,ses default 10 olarak lcd de göründü,ses butonları çalışıyor ama frekansı ayarlayamıyorum.butonlar tepki vermiyor.

  lcd de 87,0 Mhz 1 alt satırda ses 10 pl:10648 yazıyor. nerede hata yapmış olabilirim?

  CEVAPLA
 30. eteete

  Nokia isimli arkadaş yaptığı devreyi bana yolladı ve inceledim.
  Gördümki kullandığı modül benim devre ile uyumlu değil. Aslında enteresan bir konu . Her şey aynı ancak bir kaç farklılık var. Zira programa müdahale ederek modül ile olan haberleşme komutlarını kapattım. Sistemin diğer kısımları hemen çalışmaya başladı. Ses ayarı vs gayet güzel çalışıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere modül programı bloke etmektedir. Nerden eder diye incelediğimde ise her komut sonrasında bir ACK alınması işlemi var. Bu işlem programı bloke etmektedir. ACK işlemini kapatıp her şeyi açarsam sistem yine çalışıyor. Ancak ACK olmadan da PLL çalışmıyor. Bu nedenle modüllerin uyumsuz olduğuna karar verdim. Kullanılan modülün bir data sheet’i yok maalesef. Yada henüz yok. Şayet bulunursa mutlaka çözeriz diye düşünüyorum. Elimdeki modülleri bitirmiş idim. Şimdi 10 adet daha getirtiyorum. Nokia nın devresini modüller gelince yeniden yeni modül ile deneyeceğim.
  Kullandığınız modüle ait elinizde bir data sheet yada en azından bacak bağlantılarını gösteren bir sayfa var ise inceleyebilirim.

  Ete

  CEVAPLA
 31. mustafamustafa

  ilginiz için teşekkür ederim.elimde data sheet mevcut değil,
  bir arkadaşımda modül vardı onu deneyip sonucu buraya yazarım.
  iyi çalışmalar

  CEVAPLA
 32. eteete

  Son bir kaç gündür Radyo devresi ile uğraşıyorum. Elimde üç adet modül var ve bunların yalnızca birisi normal çalışıyor. Diğer iki modülün kusurlu olduğuna karar verip yeni sipariş ettiğim modülleri beklemeye karar vermiş iken tesadüfen bir şey keşfettim. Modülün 3 nolu bacağı üretici firma tarafından bana verilen bilgi formunda Not connected yani bir yere bağlı değil denilmiş. Bende bazı PCB çizimlerimde o bacağı boşta bırakmıştım. SOnra çalmayan radyo ile uğraşırken yanımdaki arkadaşım bana dediki NC olan uçları şaseye bağla faydası olur dedi.

  Bende boşta olan ucun GND ye bağlanmasında bir yarar görmememe rağmen bağladım. Birden çalmayan radyo çalışmaya başladı. Şaseyi ayırınca yeniden susuyordu. Sonra kablo ile bu ucu GND ye bağladım.

  Hemen üreticiye mesaj attım ve bunun sebebini sordum. Bakın gelen cevap ne diyor;

  3 nolu bacak BUS mode select bacağı imiş. Bu bacağı GND ye bağlarsan modul I2C haberleşmesini kullanıyor (benim kullandığım sistem) bu ucu VCC ye bağlarsan da modül 3 wire bus sistemine dönüyormuş. Bazı modüllerde (direk I2C çalışacağı önceden belirlenmiş olanlarda) bu pin içerden pulldown yapılmış. Bazıları ise serbest bırakılmış.

  Adama bilgi formunda hata yapmışsınız dedim çok özür dileyerek hemen düzelteceğini söyledi. Sonunda sessiz kalan radyoların neden sessiz kaldığını böylece anlamış ve sorunu çözmüş oldum.

  Demekki ne yapmak lazımmış. Modülün 3 nolu bacağını mutlaka GND ye bağlamak gerekiyormuş.

  Ete

  CEVAPLA
 33. NokiaNokia

  Merhaba,
  Öncelikle yardımları için ETE ye buradan teşekkür ediyorum . Devre gayet güzel bir şekilde çalışıyor her hangi bir sorun yok. Sorun yaşayan arkadaş olursa şunu önerebilirim kullandıkları komponentlerin sağlamlığından emin olmaları gerekmektedir , pic yazılımı ve baskı devre sorunsuz , ben Fm modülde ve çıkış entegresinde sorun yaşamıştım, teşekkürler.

  CEVAPLA
  1. caglayancaglayan

   benim şöyle bir sıkıntım var:
   bugün baskı devrenin kağıt üzerine çıktısıyla baskı devreyi hazırlayacak olan bir yere gittim ancak bana bu kadar malzemenin bu devreye sığmayacağını küçük olduğunu söylediler.rica etsem sizin deneyip doğruluğunu gördüğünüz baskı devre boyutlarını bana atabilir misiniz. teşekkürler

   CEVAPLA
 34. mustafamustafa

  ETE hocam arkadaşımda sp3767 fm modülü (mp3 çalarların içindekiler sanırım sp3767) vardı,bacakları tea5767 ile aynı,hoparlörden cızırtı sesi geliyor ama kanalı ayarlayamıyorum.87.00 sabit değişmiyor.

  datasheet : TEA5767-SP3767-FM-Radio-Receiver-Module.pdf

  elinizde modül mevcut mu?

  CEVAPLA
 35. AyhanAyhan

  ETE kardeş merhaba öncelikle paylaşım için teşekkürler.
  Devreyi baskı devreye yaptım bağlantı sorunu yok fakat tda7056 çok ısındı ve ses vermedi modül ses çıkışını farklı anfiye bağladım ses aldım LCD de frekans ve ses seviye bilgileri var frekans 87,00 de sabit duruyor frekans ilerlemiyor modülün 3 nolu bacağı baskı devredeki şekilde GND ye bağlı diğer nc ve mpx yazan uç boşta ne yapmalıyım.

  CEVAPLA
 36. mustafamustafa

  ayhan kardeşim çıkış entegresinin ısınması daha önce nokia yaşamıştı,çıkış entegresini tda7056 yı tda7056a ile değiştirerek çözdü,entegreyi değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

  CEVAPLA
 37. NokiaNokia

  Merhaba Arkadaşlar , Evet ben böyle bir sorun ile karşılaştım TDA7056A olanı ile değiştirdim ısınma sorunum ortadan kalktı ardından PIC e yazılım doğru yazıldımı bu önemli ? , ve MODÜL sağlammı ? eğer baskı devre ile oynamadıysanız devreniz çalışır buna emin olabilirsiniz , Modül üzerindeki NC ucuna GND bağlamayı denerseniz devreniz çalışabilir yanlız yukarıdaki aşamalardan emin olmanız lazım. teşekkürler.

  CEVAPLA
 38. AyhanAyhan

  Baskı devre eksiksiz modülden ses geliyor
  fakat lcd ekranda 87.00 ve ses 10 seviyesinde duruyor ses ve frekans tuşlarla ilerlemiyor acaba pic de mi sıkıntı var pic de sıkıntı olsa lcd ekranda yazılar olmaz.Modül üzerinde philips logosu yok sadece tea5767 yazıyor ayak bağlantıları mı farklı acaba? bir türlü çalıştıramadım ses var ama tarama yok.yardım ütfen. [email protected]

  CEVAPLA
 39. NokiaNokia

  Merhaba Ayhan , Devreyi dizayn eden ” ETE ” kadar hakim değilim , Yaşadığım tecrübe ile yardımcı olabilirim belki ; şöyle bir yöntem ile olabilir ,Öncelikle modülü devre üzerinden sök , beklediğin fonksiyonlar yerine geliyormu bunları gözlemle ?( volum ve kanal aramaları artırılıp azaltılabiliyormu ) ,şayet fonksiyonlar yerine geldi ise kuvvet ve ihtimal modülden kaynaklıdır ! . Yok her hangi bir değişen yok diyorsan PIC e yüklediğin yazılımı doğru yükledinmi bunu kontrol edebilirsin. Modül konusuna gelince simetrik 5 pin olması lazım modülün ETE nin resim olarak paylaştığı gibi ! . Chip Üzerinde üretici firma logosu olmaması nekadar durumu değiştirir bilemiyorum ? yoruma açık bir konu . Kolay gelsin.

  CEVAPLA
 40. eteete

  Ayhan,
  Modulun 3 nolu bacağı pcb de boşta ise o bacağı gnd ye bir kablo ile birleştir ve yeniden dene.
  ete

  CEVAPLA
 41. AyhanAyhan

  Merhaba Nokia, tavsiyelerinizi deneyip size bilgi veririm.

  CEVAPLA
 42. AyhanAyhan

  Nokia,Ete,merhaba,

  Söylediklerini yaptım modülü çıkartıp yeni 16f628A pic ine yeniden yazılım yükledim modülü çıkartınca Ekranda ses seviye göstergesi kayboldu sadece frekans 87.00 mhz ve pll.10648 yazan kısım var frekans yukarı aşağı butonu ile hiç değişmiyor acaba pic modül olmadan tarama yapmıyor mu ne yaptıysam olmadı bu arada baskı devre sorunsuz kontrol ettim modül olmadan pic in kontrolü mümkün mü ?

  CEVAPLA
 43. eteete

  Normal olarak modül olmadan pic çalışması gerek. Ekranda ses kontrolü (görsel olarak) yapılabilmelidir.

  Yazılm değiştirdim demişsin. Yine eski yazılımı geri yükle ve modül olmadan dene bakalım. Yinede kontrol yapılamıyor ise PCB de bir sorunun var demektir. Butonların pullup dirençlerini kontrol et.

  Ete

  CEVAPLA
 44. AyhanAyhan

  Ete,
  Pic e yazılımı tekrar yükledim ses seviye göstergesi komple yok modülü çıkarttım sedece frekans var ve yukarı
  Aşağı hareket yok 3 ayrı pic te denedim ne olabilir acaba?

  CEVAPLA
 45. NokiaNokia

  Merhaba Ayhan,
  ” ETE ” nin paylaştığı yazılımı yüklüyorsun değilmi ? ( buna emin olup ona göre ihtimalleri değerlendirme amaçlı soruyorum )şayet evet ise , baskı devre bire bir ETE nin hazırladığımı ? şayet evet ise pcb üzerindeki komponentler doğru olarak takıldımı gözden kaçan küçük şeyler olabiliyor direnç veya kondansatörler karışabilir ! . teşekkürler.

  CEVAPLA
 46. eteete

  PCB üzerinde dikkat edilecek yegane konu sağ alt köşeye yakın yer alan jumper’in takılmış olması ve modülün 3 nolu ucunun GND ye bağlı olmasıdır.

  İşin komponent tarafına gelince , anfi entegresi olan TDA7056 nın TDA7056A olarak alınması zorunluluğu. “A” uzantısı voltaj kontrollü volum kontrolünü ifade ediyor ve bu özelliği kullandığımız için entegre kesin olarak TDA7056A olması gerekiyor. Ayrıca modülün bizim sisteme uyumlu yani bacaklarının doğru dizilmiş olması gerekiyor. Bu sistemi burada yayınladıktan sonra anladımki ayı sistem değişik varyasyonlarda modul olarak yapılmış ve satılmış. Dolayısıyla bütün modüller bu işe uygun değiller maalesef. Ben şimdiye kadar iki farklı modül kullandım ve bacakları bildiğim için devreyi bu bacaklara göre tadil ederek sistemleri çalıştırdım.

  Devre elemanlarına da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Özellikle butonların pullup dirençleri olmaz ise program bloke olur. Bunların dışında özel bir konu yok ve sistem bir çok kereler yapılıp çalıştırıldığı için sorunsuz diyebileceğim bir devredir. Sonuç olarak sorunu kendinizde veya devrenizde aramanız gerekiyor.

  Çalışmayan devreleri bana yollarsanız çalıştırabilirim.

  Bunu pek tercih etmiyordum elimde modül olmadığı için ancak yeni modüllerim geldi artık deneyebilirim.

  Ete

  CEVAPLA
 47. AyhanAyhan

  Ete merhaba
  sana modül hariç eksiksiz bir şekilde devreyi denemen için nasıl gönderebilirim ?(modül yandı)

  CEVAPLA
 48. eteete

  Modül yandı ise kusur onda da olabilir. Devrede dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birisi TDA7056 nın A serisi olması, ikinicisi modulun 3 nolu bacağına GND nin bağlı olması . Başkada bir şey yok. bakmaya değmez. Tabiiki PCB de asit hatası vs. yoksa. Bazen asit çizik şeklinde bakırı eritiyor göz farketmiyor. İletişim kontrolü yapman gerek.

  Daha dün yenibir kart monte ettim va direk çalıştırdım. Dikkat edilirse sorun çıkmıyor.

  Kartı illa çalıştıracak isen yeni bir modül edinmen gerekecek. Yenisi ile denemeni yaparsın çalışmıyor ise bana yollarsın bakarım. Değilse bu hali ile bakmanın bir anlamıda yok.

  Ete

  CEVAPLA
  1. caglayancaglayan

   Ete bey merhabalar.Ben geliştirmiş olduğunuz bu projeyi gerçekleştirmek istiyorum. Ancak modül bulamadım ve birkaç gün içerisinde gerçekleştirmem gerekecek. eğer sizde mevcutsa bana göndereblir misiniz yada iletişime geçebilir miyiz?

   CEVAPLA
 49. AyhanAyhan

  Ete merhaba,
  İki sorum olacak devreyi yeni bir modül kullanarak kısmen çalıştırdım senin söylediğin herşeyi uyguladım.
  1-devredeki pic ile modülün clk ve dta arasındaki 1K lık dirençler varken devre tarama yapmıyor onların yerine ya 22o ohm yada kısa devre olunca tarama yapıyor.
  2-Tarama yaparken bazen ekranda çok alt veya üst frekanslar görüyorum 5mhz,22mhz,136mhz gibi devre stabil değil.

  Son tavsiyelerine ihtiyacım olacak

  Şimdiden teşekkürler.

  CEVAPLA
 50. eteete

  Ayhan,

  1K seri dirençlerin sorun yaratması demek ya devrende akım çeken bir şey var yada devrende voltaj seviyeleri tutmuyor demektir.

  Radyo Modülüne kaç volt gittiğine dikkat et. En fazla 3,3V olmalıdır.
  Gerçi modül 5V ile de çalışıyor ama maksimum değerdir ve sürekli çalışması sakıncalı bu voltajda.
  Ayrıca Pic besleme voltajınada bakman gerek. 5V yada 4,96V gibi bir şey olması gerekir.

  1K seri dirneçlerin kaldırılması sorun çıkarmaz kaldırıp kısa devre yapabilirsin. 1K dirençlerin pic tarafında ayrıca 10K lık iki tane pullup direnci mevcut . Bu dirençleri sök ve onlarıda 47K ya çıkart.

  Modülü nereden alıyorsun bilemiyorum ama piyasada benim sistemle uyumlu olmayan modüller gördüm.
  Sendekide olabilir. Dediklerimi aynen yaptım diyorsun bu durumda modül 3 nolu bacak GND de demektir.
  Bunların dışında önerebileceğim yada şunu dene diyebileceğim bir şey yok maalesef.

  Ete

  CEVAPLA
 51. AyhanAyhan

  Ete,
  monte edilmemiş yeni bir modül ile birlikte PCB yi kontrol için sana gönderebilir miyim?
  Proje çok hoşuma gitti ama ne yaptıysam stabil bir şekilde çalıştıramadım 7,3mhz,5mhz,126mhz gibi frekanslara atlıyor anlayamadım.
  PSB yi kontrol ettim yeni PİC le yeni modülle denedim aynı.
  Rica etsem Devreyi sana kontrol için gönderebilir miyim?
  [email protected]

  Saygılar.

  CEVAPLA
 52. eteete

  Ayhan ,
  Sanırım en son verdiğim program ile sorunun halloldu.
  Dolayısıyla gerek kalmadı bir devre yollamaya değilmi?.

  Radyo devresi ile sorunu olanlar aşağıdaki linkte verdiğim dosyayı yüklesinler. Devre burdaki PCB örneğine göre yapılmalı ve program olarak da dosya içindeki yüklenmelidir.

  Bu düznleme versiyon uyumsuzluklarını gidermek amacı ile yapılmıştır.

  http://dl.dropbox.com/u/25364674/RADYO_SON.rar

  Ete

  CEVAPLA
 53. eteete

  Radyo programının yeni versiyonu hazırdır. Bu versiyonda;
  Arama butonları yine çift fonksiyonlu olarak çalışmaktadır.
  Yukarı arama butonuna anlık basarsanız, frekans 0,1 Mhz artarak o istasyona PLL kitlenmektedir. Tabiiki orada bir yayın var ise alır değilse parazit alırsınız. Her anlık basışta istasyon frekansı 0,1Mhz artacaktır. Böylece otomatik taramada atlanan istasyonlar var ise manual olarak bulma alternatifi getirilmiş oldu.
  Aynı şekilde aşağı arama butonuda frekansı 0,1Mhz azaltarak aynı görevi yapmaktadır.

  Bu butonlara sürekli basarsanız veya basılı tutarsanız otomatik arama moduna girilir ve ilk bulunan istasyonda arama sona erer.
  Önceki versiyonda yalnızca en kuvvetli istasyonlarda durana otomatik arama bu versiyonda biraz daha zayıf istasyonlarında bulunmasına imkan tanımaktadır.

  Dinlenebilir ancak çok zayıf istasyonların streo çalan ses sistemlerinde parazitik bir sonuş verdiği biliniyor. Bu nedenle istasyon kuvveti minimum seviyede ise yayın yazılm yoku ile stereodan monoya geçirilerek dinlenebilirlik artırılmıştır.

  BU hali ile biraz daha iyi hale gelen programı aşağıdaki linkten yükleyebilirsiniz.

  Ete

  Dosyalar: Radio_V04.zip

  CEVAPLA
  1. ilkerhanilkerhan

   Selam hocam,
   Bu programa nasıl encoder ekleyebiliriz?

   CEVAPLA
 54. elektronikcielektronikci

  Paylaşımın teşekkürler eğer mümkünse bitmiş halinin fotosunu da koyabilir misin ete teşekkürler.

  CEVAPLA
 55. eteete

  Bitmiş halini kutulamadım. Öylece açık kart şeklinde kullanıyorum.
  Bu nedenle baskılı devreye bak bitmiş halini gör. Bence o şekilde bir foto koymanın anlamı yok.

  Ete

  CEVAPLA
 56. ElektronikciElektronikci

  Ebaydan sipariş ettiğimiz TEA5767 kaç günde elimizde oluyor ? Projeye hemen başlamam gerekiyor elinde olan varsa satın alabilirm
  teşekkürler

  CEVAPLA
 57. eteete

  Elimde modul var 1-2 adet verebilirim.
  Ebay teslimatları 15 gün ortalaması ile geliyor. Parasını ödersen 3-4 günde de gelir.
  Ete

  CEVAPLA
 58. AyhanAyhan

  Elektronikçi,merhaba,
  Modülün sahibinden de ilanı var buradan temin edebilirsin.
  Kolay gelsin.

  CEVAPLA
 59. ElektronikciElektronikci

  Buradaki LCD modeli yerine (LM016L)
  elimde bulunan HY-1602B3 LCD kullanabilir miyim bağlantı sorunu olur mu?

  CEVAPLA
 60. mustafamustafa

  bağlantıları doğru şekilde yaparsanız sorun olmaz,ben 4×20 lcd kullanmıştım.

  CEVAPLA
 61. stajcıstajcı

  merhaba..bu switchler butonları malzemecilerden ne diyerek isteyeceğiz? özel bir türü var mı

  CEVAPLA
 62. eteete

  Hiç birisi özel değildir. Tipi şekli hoşunuza giden her türlü buton kullanılabilir.

  Ete

  CEVAPLA
 63. stajcıstajcı

  87MHz den cızırtı geliyor hafiften ses de geliyor ama o frekansı degiştiremiyorum buton olarak bildiğimiz anahtar kullandım sorun ondan mı kaynaklı ki ? ..Potansiyemetre kullansam sorun kalkar mı.. ? hangi tip pot kullanmalıyım eğer kullanmak zorundaysam burada buton yok çünkü

  CEVAPLA
 64. eteete

  87 MHz de cızırtı gelmesi normal çünki orada bir istasyon olmaz. Anahtar ile olabilir ama hassas ayarlama yapamazsın. Bas bırak çalışan buton olması gerekir. Orada yoksa olan br yerden temin etmen gerekir.
  Potansiyometre ile olmaz hemde hiç olmaz.

  Ete

  CEVAPLA
 65. ertplnertpln

  merhaba sayın ete,
  bu işte gerçekten çok başarılısınız, sizi yürekten kutlarım.
  aşağıdaki projemde yardımcı olabilirmisiniz?

  bir basınç sensöründen 0,50 ile 4,2 volt arasında sinyal geliyor. aşağıdaki algoritma ile sinyallerde değişiklik yapmak istiyorum:

  0,50 – 1,35 arası gelen voltlar -%1,5 volt alarak,
  1,35 – 2,50 arası gelen voltlar +%1,5 volt olarak,
  2,50 – 3,80 arası gelen voltlar +%2,5 volt olarak sisteme modifiye ederek bildirmek istiyorum. (modifiyeli verilen volt asla 4 voltu geçmeyecek) böyle bir devre pic + frekans/gerilim çevirici ile yapılabilir mi? bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? (özellikle pic programlama da yardıma ihtiyacım var)
  teşekkür ederim.
  Ertan

  CEVAPLA
 66. fikofiko

  sayın ete
  devre için çok teşekkür ederim ama sizden bir ricam olacak bana devrenin çalışma mantığı lazım yardımcı olabilir misiniz?
  şimdiden teşekkürler

  CEVAPLA
 67. eteete

  Devrenin çalışma mantığı devreye bakılarak anlaşılabilir aslında. Bende devreye tekrar bakarak yazacağım.

  >Devrede 1 adet FM modül, 1 adet Anfi entegresi ve 1 adet Pic işlemci ile 1 adet 4066 analog siwtch entegre bulunmaktadır.
  FM modül üzerinde PLL entegresi ile komle bir modül olup verilen frekans değerlerine uygun olarak ilgili frekansa kilitlenip o frekanstaki istasyonunu anfiye aktarırı. Pic işlemci FM modülün istediği istasyon frekans bilgilerini üretir ve modül ile haberleşerek bu bilgileri modüle aktarır. Aynı zamanda buton kontrollerini yapar. Yine aynı işlemci 4066 entegresine 4 bitlik binary bilgi vererek bu entegrenin anfi üzerinden ses seviyesini ayarlamasını sağlar. Ses seviyesi R-2R sistemi ile oluşturulan digital to Analog dönüştürme sistemi ile oluşturulmaktadır. Yaklaşık olarak 0-2,3V civarında bir volum kontrol voltajı oluşturulur. Toplamda 4 bitlik bilginin 16 ayrı ses seviyesi vardır ve bu sistem üzerinden ğretilerek anfi volum kontrol girişine verilmiştir.

  Anfi Phillips firmasının voltaj kontrollü volum kontrolü olan bir entegresidir. Yaklaşık 1 watt gücünde bir anfidir. Modülden gelen ses bilgisini yükselterek hoparlöre aktarır.
  Bu şekilde sistem bir digital rodayo olarak çalışmaktadır.

  Ete

  CEVAPLA
 68. melisamelisa

  iyi günler ben fm radio receiver yapacağım fakat bana ar1010 modülü lazım elinde hazır olan var mıdır acaba

  CEVAPLA
 69. ErtuErtu

  güzel çalışma geliştirmeye açık emeğinize sağlık

  bir mikroc ci olarak kodları mikroc de yazmayı düşünüyorum nette mikroc icin yazılmış bir yazılım bulamadım

  ilgilenenler için alibaba.com da 1.6 usd 10’luk paket olarak ve free shiping yani ücretsiz kargo ile gönderiliyor

  CEVAPLA
 70. Osman DağOsman Dağ

  TDA 7000 ile FM radyo var.Bu sistem öğretici,Ticareti yapılırsa zararına bir iş olacaktır.

  CEVAPLA
 71. Yılmaz AksuYılmaz Aksu

  merhaba arkadaş yapmış olduğunuz devre için teşeküredriz emeğine sağlık pc çzim dosyasy ve ek dosyası vamı biz bu konularda yetersi kalıyoruz tyadımcı olursanız memnun olurum selamlar [email protected] 506-5024954

  CEVAPLA
 72. ferit06ferit06

  Bu devreyi yapacak arkadaşlara bir uyarı yapayım. Mümkünse yazıda düzeltme yapılsın. Amplifikator olarak kullanılan entegre TDA7056 değil 7056A olacak. sonunda A yok ise voltaj kontrollu kazanç uygulaması yoktur. Her iki entegrenin datashetts lerinden bu durum kolayca gözlenebilir.

  CEVAPLA
 73. yusuf 44yusuf 44

  radyo modül dediğiniz nedir anlamadım yardımcı olurmusunz teşekkürler

  CEVAPLA
 74. mustafa ömermustafa ömer

  selamlar sp3767 modülile bu devre çalışırmı

  CEVAPLA
 75. Hami ÖzgüroğluHami Özgüroğlu

  selam soz konusu modul eski nokia telefonlar icinden cikmakta. beles isteyen kossun hurdalara:)

  CEVAPLA
 76. YILMAZYILMAZ

  BEN YILMAZ AYAKLARINDAN ÖZÜRLÜ BİR İNSAN OLARAK VAKTİMİ DENEYLERLE GEÇİRİYORUM RADYO DEVRESİNİ YAPTIM .ŞU SORUNLARLA KARŞILAŞTIM.ÇIKIŞ KATINDA ÇIKIŞ SESİ DUYULMUYOR BAS UCUNA ÇIMBIZLA DOKANURSANIZ ANCAK OZAMAN DUYULUYOR HAPÖRLÖR ISINIYOR HP ÇIKIŞINDA 10.70 VOLT VAR. ENERJİYİ VERİNCE 14 MHZ DE OLUYOR GERİ TUŞU İE YAVAŞ YAVAŞ GELİYORSUNUZ 102.4 İSTASYON YOK TUŞA BİRAZ FAZLA BASARSANIZ HİÇ DURMUYOR SÜREKLİ FREKENS SAYIYOR NE YAPABİLİRİM SELAMLAR İLETİŞİM:[email protected]

  CEVAPLA
 77. ÜmitÜmit

  Devreyi yaptım ama çalıştıramadım ekranda hiç bir şey çıkmıyor kanal aramıyor

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir