tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen 145 Watt Mono Anfi ile 2717 yazısı var. Yazar;