tarihinde yayımlanan 18.09.2018 tarihinde güncellenen PICKAT Proje, Deney Geliştirme Kartı (PIC18F2550, Arduino Uyumlu) ile 2717 yazısı var. Yazar;