tarihinde yayımlanan PICKAT Proje, Deney Geliştirme Kartı (PIC18F2550, Arduino Uyumlu) ile 2728 yazısı var. Yazar