tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628 ile 8 seri RGB led kontrol ile 2717 yazısı var. Yazar;