Türkçe analog dijital çevirici bilgileri

| Mart 25, 2021 Tarihinde güncellendi
Türkçe analog dijital çevirici bilgileri

Analog-dijital çeviriciler hakkında çok detaylı bir kaynak çeşitli uygulamalar ve mikro denetleyiciler ile kullanımı özellikleri örnek devre şemaları bağlantı açılımları bulunmakta voltmetre termometre bir çok uygulamada kullanılan populer çevirici entegreri için Türkçe bilgiler Hazırlayan : Zekeriya SEZGİN

NİÇİN A/D ÇEVİRİCİ

Dünyada, pek çok büyüklük analog olarak ortaya çıkar. Örneğin ısı, basınç, ağırlık gibi büyüklükler hep analog olarak değişirler. Bunlarda sadece 0 ve 1 gibi iki değer değil, minimum ile maximum arasında çok geniş bir yelpazede çeşitli değerler söz konusu olabilir. Söz gelişi bir ağırlık 10 gram olabileceği gibi, 1 kilo, 5 kilo, 120 kilo veya 4 ton da olabilir.

Dış dünyanın daha çok analog değerlerden oluşmasına karşılık , bilgi işleyen cihazlar (dijital sistemler, mikroişlemciler, bilgisayarlar) dijitaldir. Çünkü, dijital sistemler, bilgiyi daha güvenli, daha hızlı işler ve değerlendirir. Elde edilen bilginin tekrar dış dünyaya aktarılması da (örneğin görüntülenmesi) analog veye dijital biçimde olabilir. Bütün bu nedenlerle analog değerlerin dijitale, dijital değerlerin de analog değerlere çevrilmesi gerekir.

Dış dünyadaki fiziksel değişiklikler (ısı, basınç, ağırlık), sensör (algılayıcı) ve transduser’ler (çeviriciler) kullanılarak elektrik gerilimine çevrilir. Bu gerilim analog bir gerilimdir. Daha sonra bu analog gerilim Analog/Dijital (A/D) çevirici Yardımı ile dijitale çevrilir. Dijital sistem bu bilgiyi istenilen bir biçimde işler ve bir sonuç elde eder.

Bu sonuç dijital veya analog olarak olarak değerlendirilmek istenebilir. Eğer elde edilen sonuç analog olarak değerlendirilecekse (örneğin bir hoparlörün sürülmesi) tekrar analoğa çevrilmesi gerekebilir. Dijital işareti analog işarete çevirme işlemini Dijital/Analog (D/A) çeviriciler yapar.

analog-dijital-cevirici-blok-diagram

Yukarıdaki şekilde analog bir değerin dijitale çevrilip, işlendikten sonra tekrar analog değere çevrilmesi sürecinin blok diyagramı görülmektedir. Girişteki gerilim bir transduser yardımı ile elektriksel büyüklüğe çevrilmiş bir fiziksel büyüklüğü temsil etmektedir. Bu gerilim daha sonra Analog/Dijital Çevirici vasıtası ile dijitale çevrilir ve dijital olarak işlenir.

Daha sonra elde edilen sonuç Dijital/Analog Çevirici vasıtası ile tekrar analog bilgiye çevrilir ve çıkışa aktarılır. Çıkışta kullanılan eleman ise elektriksel büyüklüğü (gerilim) fiziksel büyüklüğe (ses, ısı, ağırlık vs) çevrilir. Örneğin hoparlör elektriksel büyüklüğü sese çeviren bir aygıttır.

A/D ÇEVİRİCİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

A/D çeviricilerde giriş sinyali analog olarak değişen bir gerilimdir. Yukarıdaki blok diyagramda ki giriş gerilimi 0 volt ile 3 volt arasında değişmekte ve bu arada bulunan herhangi bir değeri alabilmektedir. Çıkışta ise girişteki analog değere göre bir binary sayı elde edilmektedir. Aşağıda ki tabloda, çeşitli analog giriş gerilimlerine göre, devre çıkışında elde edilen binary sayılar görülüyor.

Tablodan da anlaşıldığı gibi girişe uygulanan gerilim 0 volt iken çıkıştaki dijital değer “0000“, girişe uygulanan gerilim +3 volt olduğunda ise çıkışta “1111” binary sayısı elde edilmektedir. Girişteki gerilim 2.4 volt olduğunda çıkışta “1100” binary sayısı oluşmaktadır.

7107 entegresi

ICL7107, 3.5 dijitlik CMOS analog-dijital çevirici entegreleridir. 0.05٪ doğruluk istenen ölçüm sistemleri için gerekli olan tüm aktif elemanları içlerinde bulundururlar. 7 segment kod çözücü, polarite, dijit sürücüler, referans gerilim kaynağı ve clock devresi entegrelerin içerisine yerleştirilmiştir.

7107, çift eğimli çevirme (Dual Slope Conversion) tekniği kullanılarak A/D çevirme işlemi yaparlar. 7107, ortak anodlu LED displayleri sürer ve her segment için 8mA akım çıkışı verebilir.

Şekil 3.10 7107’nin ayak bağlantıları
7107-7106-pin

7107’nın özelliklri;

 • LCD Dispileyleri direkt olarak sürebilme,
 • Görüntü kararlılığı için düşük gürültü,
 • 5V pil ile çalışabilme,
 • Yüksek empedanslı CMOS girişler (10-12),
 • Düşük güçte çalışma (10mW).

7107’nin ayak bağlantılarının açıklanması;

1. Pozitif besleme gerilimi
2. Birler hanesinin D segmenti
3. Birler hanesinin C segmenti
4. Birler hanesinin B segmenti
5. Birler hanesinin A segmenti
6. Birler hanesinin F segmenti
7. Birler hanesinin G segmenti
8. Birler hanesinin E segmenti
9. Onlar hanesinin D segmenti
10. Onlar hanesinin C segmenti
11. Onlar hanesinin B segmenti
12. Onlar hanesinin A segmenti
13. Onlar hanesinin F segmenti
14. Onlar hanesinin E segmenti
15. Yüzler hanesinin D segmenti
16. Yüzler hanesinin B segmenti
17. Yüzler hanesinin F segmenti
18. Yüzler hanesinin E segmenti
19. Binler hanesindeki 1 rakamı
20. Negatif ölçüm işareti (-)
21. 7107 : Dijital şase
22. Yüzler hanesinin G segmenti
23. Yüzler hanesinin A segmenti
24. Yüzler hanesinin C segmenti
25. Onlar hanesinin G segmenti
26. Negatif besleme gerilimi
27. İntegral devresi çıkışı. Bu uca integrasyon kondansatörü bağlanır. (220nF)

28. İntegral alıcı direnç bağlantısı. Bu direnç 47K ise girişten max. 200mV, 470 K ise girişten max. 2V ölçülebilir.

29. Otomatik sıfır kondansatörü. 200mV tam skala için 470nF, 2V tam skala için 47nF
30. Eksi (-) ölçme girişi
31. Artı (+) ölçme girişi
32. Ortak analog bağlantı ucu
33. Referans kondansatörünün (-) ucu
34. Referans kondansatörünün (+) ucu
35. Referans geriliminin (-) ucu

36. Referans geriliminin (+) ucu. Referans gerilimi 200mV tam skala için 100mV, 2V tam skala için 1V olarak ayarlanmalıdır.

37. Displey test ucu. Bu uç direnç ile pozitif gerilime bağlanır ise displeyde –1888 okunmalıdır.

38. İç osilatör ayağı
39. İç osilatör ayağı

40. İç osilatör ayağı. Bu ayağa 100K direnç ve 100pF kondansatör bağlanır ise iç osilatör frekansı 48KHz olur.

7107 entegresi ile yapılmış Led Display sürücü
7107-entegresi-ile-led-display-surucu

—————————————

7106 entegresi

ICL7106, 3.5 dijitlik CMOS analog-dijital çevirici entegredir. 0.05٪ doğruluk istenen ölçüm sistemleri için gerekli olan tüm aktif elemanları içlerinde bulundururlar. 7 segment kod çözücü, polarite, dijit sürücüler, referans gerilim kaynağı ve clock devresi entegrenin içerisine yerleştirilmiştir.

7106, çift eğimli çevirme (Dual Slope Conversion) yekniğini kullanarak A/D çevirme işlemi yaparlar.

7106, düşük güç harcadığı için 9V pil ile çalışabilir ve portatif ölçü aletleri uygulamaları için idealdir. 7106, LCD (sıvı kristal ekran) displeyleri sürer. Bu amaçla BP (Black Plane (geri plan)) ucuna sahiptir.

7106’nın özelliklri;

 • LCD Dispileyleri direkt olarak sürebilme,
 • Görüntü kararlılığı için düşük gürültü,
 • 9V pil ile çalışabilme,
 • Yüksek empedanslı CMOS girişler (1012),
 • Düşük güçte çalışma (10mW),

7106 ile yapılmış LCD Display sürücü
7106-lcd-display-surucu

7106 ile yapılan DVM

7106 ve 7107 entegreleri DVM (Dijital Voltmetre) olarak tasarlanmış entegre devrelerdir. 7106, LCD (Likit Kristal Ekran) displayleri sürmek için geliştirilmiştir. 7107 ise LED displayleri sürer. Bu iki entegrenin bağlantıları, birkaç fark dışında hemen hemen aynıdır. Her iki entegrenin iki çalışma modu vardır.

Birinci çalışma modunda, entegre girişlerinde ön direnç olmadan, 200mV DC gerilim ölçülebilir. Bu durumda, entegrelerin 28 nolu ayağındaki direnç 47K , 29 nolu ayağındaki kondansatör 470nF olmalıdır.

İkinci çalışma modunda, entegre girişlerinde ön direnç olmadan, 2V DC gerilim ölçülebilir. Bu durumda, entegrelerin 28 nolu ayağındaki direnç 470K , 29 nolu ayağındaki kondansatör 47nF olmalıdır.

——————————————–

TSC7135 entegresi

TSC7135, 4.5 dijitlik maksimum lineerlikte ve doğrulukta çevirme işlemi yapan A/D çeviricidir. Çift eğimli çevirme (Dual Slope Conversion) tekniğini kullanarak A/D çevirme işlemi yapar. Çıkışlarına segment sürücü bağlandığı zaman, dijital voltmetre (DVM) olarak kullanılabilir. Ortak anodlu ve ortak katodlu displeyleri süren entegrelerle çalışabilir. Mikroişlemci temelli ölçme sistemlerini destekler.

7135’in Özellikleri;

 • Maksimum 1 sayma hatası,
 • 0V giriş geriliminde 0V okuma,
 • Sıfırda doğru polarite gösterimi,
 • Çoğullamalı BDC veri çıkışları,
 • TTL uyumlu çıkışlar,
 • Diferansiyel girişler,
 • UART ve mikroişlemciler ile sinyal arabirimi oluşturma,
 • Aşırı düşük ve aşırı yüksek sinyalde otomatik değişim desteği,
 • Düşük giriş akımı (1pA),
 • Tam skala gerilimi 2.000V.

Şekil 3.12 TSC7135’in ayak bağlantıları
tsc7135-ayak-baglantilari

Ayak Bağlantılarının Açıklanması :

1. Negatif besleme gerilimi (-5V),
2. Referans gerilim girişi (Pozitif gerilimle analog şase arasından alınmalıdır.),
3. Analog şase,
4. Integral alıcının çıkışı,
5. Otomatik sıfırlama girişi,
6. Tampon çıkışı,
7. Referans kondansatörü-1,
8. Refereans kondansatörü-2,
9. Eksi (-) ölçme girişi,
10. Artı (+) ölçme girişi,
11. Pozitif besleme gerilimi (+5V),
12. En yüksek değerli veri çıkışı (D5),
13. En düşük değerli BCD çıkış (B1),
14. BCD çıkış (B2),
15. BCD çıkış (B4),
16. En yüksek değerli BCD çıkış (B8),
17. Veri çıkışı (D4),
18. Veri çıkışı (D3),
19. Veri çıkışı (D2),
20. En düşük değerli veri çıkışı (D1),

21. Meşkul çıkışı (Giriş sinyalinin integrali alınmaya başlandığı zaman BUSY (Meşkul) ucu lojik-1 olur. İlk clock palsından sonra lojik-0 olur.),

22. 120KHz’lik clock girişi (Dışarıdan osilatör bağlamalı),
23. Polarite çıkışı (Pozitif giriş sinyalinde polarite sinyali lojik-1 olur.),
24. Dijital şase,

25. Çalışma/Tutma (Bu uç lojik-1 olduğu zaman, ölçme sonucu tutulur ve displeyde gösterilir.),

26. Strobe ucu (lojik-0 olduğu zaman UART’a veya mikroişlemciye BCD veri transveri yapar.),

27. Eğer giriş sinyali referans geriliminden büyükse bu uç lojik-1 olur.
28. Çıkış sayımı tam skal değerinin 0.09’u olduğunda entegrenin meşkul sinyali sona erdirilir

TSC7135 entegersi ile yapılan DVM

tsc7135-entegersi-ile-dvm

TSC7135, Teledyne firması tarafından 4.5 haneli A/D çevirici olarak üretilmiş bir entegre devredir. Dışarıdan bağlanan display sürücü entegresinin, displaylerı çoğullamalı olarak sürmesini sağlar. Giriş uçlarında direnç yokken, maksimum 2V DC giriş gerilimi ölçebilir. Giriş uçlarına gerilim bölücü direnç grubu bağlandığı zaman, ölçme kapasitesi ve alanı genişler.

Şekil 3.13’de TSC7135 ile yapılmış 4.5 haneli dijital voltmetre devresi görülmektedir. Devre, ortak anodlu displeyleri sürecek şekilde düzenlenmiştir. Bağlantı şekli değiştirilerek ortak anodlu displayleri de sürmesi sağlanabilir. TSC7135, displayleri çoğullamalı olarak sürer. 22 nolu frekans giriş ucuna, 120KHz’lik kare dalga üreten bir osilatör bağlanmalıdır.

————————————————————

ADC’nin Darbe Genişlik Modülatörü Olarak Kullanılması

TL507, mikroişlemciler vb. sistemler için A/D çevirme işleminde kullanılan küçük yapılı bir entegre devredir. Çıkışına bağlanan 4 bitlik veya 8 bitlik sayıcılarla birlikte kullanıldığı zaman, analog giriş sinyalini, 4 bitlik veya 8 bitlik dijital sinyale çevirir. TL507, darbe genişlik modülatörü (pulse width modülatör) olarak tasarlandığı için A/D çevirme işlemini bu tekniğe göre yapar.

TL507’nin clock girişine bir osilatör bağlandığı zaman, giriş ucundan uygulanan tüm kare dalga sinyallerin darbe genişliklerini değiştirir. Yani modüle eder. Şekil 3.16’da bu entegrenin basit bağlantı şeması görülmektedir.

tl507-ne555-ad

——————————————–

Mikroişlemci Uyumlu A/D Çevirici, AD670

AD670, 8 bit ardışıl yaklaşımlı ve mikroişlemci uyumlu bir A/D çeviricidir. Şekil 3.2(a)’da yukarıda açıklanan özelliklere ek olarak devre içi bir saat, referans gerilimi ve entrumantasyon yükseltecine sahiptir.Sadece 5V besleme ile çalışır. Terminallerinin işleyişi aşağıda açıklanmıştır.

Analog giriş Voltajı terminalleri : Dört analog giriş terminaline sahiptir. Bunlar 16, 17,18, ve 19’dur. Bunlar bir entrumantasyon yükseltecinin girişleridir ve ünipolar veya bipolar olabilir. Aynı zamanda çözünürlük ayarı pinler yardımı ile yapılabilir. Şekil 3.2(b)’de 0-2.55V giriş ve çözünürlük = 10mV/LSB için çalışma görülmektedir. Şekil 3.2(c)’de ise giriş 0-255mV ve çözünürlük = 1mV/LSB’dir.

Dijital çıkış terminali : 1 ve 8 (dahil) arasındaki uçlar üç durumlu, tamponlu ve mandallamalı dijital çıkışlarıdır. Bunlar sırasıyla D0-D7 şeklinde çıkış verir. Mikroişlemci AD670’e bir çeviriyi gerçekleştirme (write) emrini verdiğinde, ADC’nin MBR’sine mandallanır. Üç durumlu çıkış anahtarı, mikroişlemci okuma komutu gönderene kadar yüksek empedans gösterir. Yani ADC’nin MBR’si (Hafıza tampon yazmacı) normalde veri yolundan ayrıdır.

ad670-bacak-baglantilari

Giriş seçim terminali : 11 numaralı uç BPO/UPO terminalidir ve mikroişlemcinin, ADC girişlerinin bipolar yada unipolar olmasını belirlemesini sağlar. Bu ucun düşük seviyede olması unipolar giriş seçiminin yapıldığını gösterir. 0-2,55vV veya 0-255mV kademeleri kullanıcı tarafından, Şekil 3.2(b)’de ve c’de görüldüğü gibi seçilir. 11 nolu ucun yüksek seviyede olması ise bipolar giriş yapılacağını gösterir. Giriş kademeleri ise 1.28V (Şekil 3-2(b)) veya 128mV (Şekil 3-2(c)) olacaktır.

Çıkış seçim terminali : Şekil 3-2(a)’daki 12 nolu uç “21s/BIN” terminalidir. Bu uç mikroişlemcinin ADC çıkış formatını 2’nin tümleyeni veya binary kod olarak belirlenmesini sağlar. Tablo 3-1(a)’da 4 muhtemel seçenek görülmektedir. Vin girişine dijital çıkış cevapları Tablo 3-1(b)’ve c’de görülmektedir. Vin Şekil 3.1(b) ve (c)’de görüldüğü gibi farksal giriş voltajıdır ve Vin=(+Vin)-(-Vin)’dir. Burada +Vin ve –Vin toprağa göre giriş ölçüm değeridir.

Mikroişlemci kontrol terminalleri. : Şekil 3-2’de görüldüğü gibi 13.14 ve 15nolu uçlar mikroişlemci tarafından AD670’in kontrolü için kullanılır. 14 nolu uç çip seçme (CS), 15 nolu terminal çip yetkilendirme (CE) uçlarıdır. 13 nolu uç ise yazma/okuma (R/W) veya bazen yazma/çevirme ucudur.

Eğer CS, CE ve R/W uçlarının hepsi düşük seviyede tutulursa ADC sürekli çevirme yapar. Her 10 s’de bir çevirme yapar. Her bir çevirimin sonucu çıkış tampon yazmacına mandallanır. Bununla birlikte dijital çıkış kodu henüz veri yoluna bağlı değildir çünkü çıkışlar yüksek empedans durumundadır. Bu çalışma yaz/çevir çalışmasıdır. Bu durumda mikroişlemci ADC’ye çevirim sonucunu çıkış tampon yazmacına yazmasını söyler.

Eğer CS veya R/W veya CE yüksek seviyede ise AD670 seçili durumda değildir ve en son çeviri soncunu yazmaçta saklar. 9 nolu durum bildirme (status) ucu çeviri boyunca yüksek seviyede kalır. Çevirme tamamlandığında 9 nolu uç, mikroişlemciye verinin doğru ve okunmaya hazır olduğunu bildirmek için, düşük seviyeye geçer. Mikroişlemci, durum bildirme , CS ve CE uçları düşük seviyede iken, veriyi okumak için R/W ucunu yüksek seviyeye çeker. Bu mikroişlemcinin okuma komutudur.

AD670’in tamponu geçirgen (transporant) hale dönüşür ve 8 dijital çıkışı veri yoluna bağlanır. CS ucu yüksek seviye veya CE yüksek seviye veya R/W düşük seviye oluncaya kadar veriler veri yolunda kalacaktır.

AD670’li ADC çeviricinin çalışma özeti

1. CE ve CS’nin düşük seviyede olması AD670’ i seçer. Bundan sonra R/W’ ye bağlı olarak şunlar olur.

2. Eğer R/W düşük ise çeviri gerçekleştirilir ve sonuç tampon yazmacına yazılır. Çıkışlar yüksek seviyededir. Çeviri 10 s sürer.

3. R/W yüksek seviyede ise son çeviri sonucu tamponda saklıdır ve çıkışlar geçirgen durumdadır. Başka çeviri gerçekleştirilmez. Yazmacın içeriği mikroişlemci tarafından veri yolu yardımıyla okunabilir.

4. Durum bildirme (status) terminali çevirinin bitip bitmediğini ve çevirinin okunabilir olup olmadığını yüksek seviye ve düşük seviye olarak bildirir. Eğer veri okunabilir durumda ise mikroişlemci R/W ucuna yüksek seviye değer kazandırarak veriyi okuyabilir.

————————————————————

Mikroişlemci Uyumlu A/D Çevirici, ADC0801

Mikroişlemci’nin mikroişlemci uyumlu bir A/D çevirici ile iletişim kurması için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi gerekir.

Şekil 3.4 Mikroişlemci uyumlu A/D çevirici
uyumlu-adc1

1. BAŞLA hattına bir pal gönderilmesi. Bu sinyal mikroişlemci’nin YAZ (WR) hattından alınabilir.

2. Çevirim işlemi sonuna kadar beklenmesi. Bu işlemin bittiği VERİ HAZIR çıkışından anlaşılır.

3. A/D çeviricinin çıkış sürücüsünden dijital değerin okunması.

Mikroişlemci’nin A/D çevirimi sırasında, zaman kaybetmeden normal işlevini sürdürebilmesi için interrupt hattının kullanılması gerekir. Şekil 10.22’de AD0801’in İntel 8085 Mikroişlemci’sine interrupt hattını kullanarak bağlanması gösterilmiştir.

A15adres hattı, bir inverterden geçtikten sonra ADC0801’in devre seçici (CS) girişine bağlanmıştır. MEBR ve MEMW hatları ise sırası ile, OKU (RD) ve YAZ (WR) hatlarına bağlanmıştır. Bu A/D çevirici, interrupt sistemi ile mikroişlemci’ye bağlanacak şekilde özel bir mantık devresine sahiptir.

Şekil 3.5(b)’de gösterildiği gibi çevirim işlemi devre seçici (CS) ve YAZ (WR) hatlarının lojik 0 seviyesine inmesi ile başlar. Çevirim işlemi sonunda ADC0801’in INTR çıkışı lojik 0 seviyeye inerek mikroişlemci’nin servis alt programına geçmesini sağlar. Servis alt programında dijital veri A/D çeviriciden okunur ve RD sinyalinden sonra INTR hattı kendiliğinden lojik 1 seviyeye çıkar. Bu tümdevre içindeki mantık devresi, çevirim işleminin bittiğini INTR çıkışından belirtir ve verinin okunmasından sonra bu hattın lojik 1 seviyeye çıkmasını sağlar.

Şekil 3.5(a)’da gösterildiği gibi, intrrupt kullanarak veri iletişimini gerçekleştirmek için programcının EI komutu ile interrupt maskesini kaldırması gerekir. Bundan sonra 8000H adresli porta YAZ işlemi uygulayarak çevirim işlemi başlar. Çevirim işlemi sonunda INTR sinyali ile Mİ 0034 H satırına geçer. Servis alt programında 8000H adresinden veri okunur, interrupt maskesi kaldırılır ve ana programa dönülür.

ADC0808’in çalışma pirensibi

CMOS teknolojisi ile üretilmiş bu A/D çevirici, Mİ ile uyum sağlamak için gerekli mantık devresi ve 8 kanallı bir MUX içerir. Bu tümdevre için de çevirim, ardışıl yaklaşım yöntemi ile gerçekleşir. 8 kanallı MUX ile , 8 farklı giriş katına uygulanan analog sinyallerden ilgili olana erişilir. ADC0808 ile çalışırken sıfırlama veya Tam Skala ayarlarına gerek yoktur. TTL uyumlu üç durumlu çıkış sürücüsü tümdevrenin mikrobilgisayar sisteminde kullanılmasını kolaylaştırır.

ADC0808’in elektriksel özellikleri

Vref(+); Maksimum analog giriş değeri; VCC
; Analog girişin orta değeri; Vcc/2, (Vref(+)=Vcc)

Vref(-) ; Minimum analog giriş değeri : 0V
Icc ; Besleme akımı : 0,3mA (saat sinyali 640kHz)
Vin ; Lojik 1 seviye için giriş voltajı : Vcc-1.5V
Vin ; Lojik 0 seviye için giriş voltajı : 1.5V (max)
Iin ; lojik 1 seviye için giriş akımı : 1 A (maks)
Iin ; lojik 0 seviye için giriş akımı : -1 A (Vin=0)
Vout ; Lojik 1 seviye çıkış voltajı : Vcc-0,4V
Vout ; Lojik 0 seviye çıkış voltajı : 0.45V
tWS ; BAŞLA palsının minimum genişliği : 100ns
tWALE ;ALE palsının minimum genişliği : 100ns
tS ; Minimum adres seyup süresi : 25ns
tH ; Minimum adres tutma süresi : 25ns
tD ; ALE’den sonra MUX gecikme süresi :1 s
tH1, tH0 ; OE konrolü ile çıkışa dijiyal değerin ulaşması : 125ns
t1H, t0H ; OE kontrolü ile çıkışta yüksek empedans görülmesi : 125ns
tC ; Çevirim süresi : 100 s (fc=640kHz)
fC ; Saat sinyali : 10kHz (min), 1280kHz (max), 640kHz (normal)
tEOC ; Çevirim sonu (EOC) sinyali gecikmesi : 8 saat Per. +2 s.
CIN ; Kontrol girişleri kapasitansı : 10pF
COUT ; Çıkış kapasitansı :10pF

ADC0808’in içindeki 8 kanallı MUX ile, tümdevrenin 8 farklı giriş hattına uygulanan analog sinyallerden birisi seçilir. Bu seçim adres kod çözücüsü yardımı ile gerçekleşir. Tablo 3.2’de adres girişlerine uygulanan değere göre seçilen kanal gösterilmiştir.

Ardışıl Yaklaşımın Temsili Açıklaması

Elimizde 1-2 ve 4 Kg‘lık ağırlıklar ve bir terazi olduğunu varsayalım ve 1 Kg’lık ağırlığı 1 LSB olarak 4Kg’lık ağırlığı da 4 LSB olarak düşünelim Şekil 2.3 ve 2.4’ten görülebileceği gibi Vin değeri burada bilinmeyen bir ağırlığa sahiptir.

Şimdi Vin=6.5V bilinmeyen ağırlığa karşılık gelir. Bunu terazinin bir kefesine koyalım. Diğer kefesine ise MSB’ye karşılık gelen 4 Kg’lık ağırlığı koyalım. (SAR bu işlem için DAC’a 100 uygular ve DAC çıkışından alınan 4V,6.5V ile karşılaştırılır) Eğer bilinmeyen ağırlık (6.5V) 4 Kg’dan büyük ise bu kez 4 Kg’dan büyük ise bu kez 4 Kg’ın yanına 2 Kg’lık ağırlık koyulur. (110 DAC’a uygulanır) Vin hala büyükse yani Vin>4+2 ise Vin>b ise 1 Kg’lık ağırlıkta eklenir.(111 uygulanır) bu durumda diğer kefedeki ağırlık 7Kg olur buda Vin’den büyüktür. Bu durumda son konulan ağırlık (1 LSB) alınarak yaklaşık eşitleme gerçekleştirilir. Sonuçta diğer kefedeki eşitleme ağırlıkları 6Kg yani 6 LSB olacaktır. Bu da dijital olarak 110 çıkışına karşılık gelir.

Yazılım Destekli A/D Çevirimi

D/A çeviricinin çalışma adresi 80H olarak belirlenmiştir.15 nolu girişten uygulanan analog sinyal, Ad5582in içinde DAC’ın çıkışı ile karşılaştırılır. Karşılaştırıcının çıkışı, transistörün bazına bağlanmıştır. Bu transistörün kollektörü ise üç-durumlu sürücü 74LS365 üzerinden veri yolunun d7 numaralı hattına bağlanmıştır. Sürücü, IOR ve adres kod çözücüsü sinyalleri ile devreye sokulur. 74LS365’e 40H adresi atanmıştır. Mikroişlemci (Mİ) bu adresi kullanarak D7 hattının aldığı değeri belirler.

Yukarıda özetler verildi Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-6953.zip şifre-pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/05/15 Etiketler: , , , , ,5 Yorum “Türkçe analog dijital çevirici bilgileri

 1. alperen

  sayın: Zekeriya SEZGİN elleriniz dert görmesin emeğine sağlık

  CEVAPLA
 2. mahmut özoktay

  teşekkür ederim,bilgilerinizi paylaşmanız çok güzel başarılar diliyorum.

  CEVAPLA
 3. SEFA YILMAZ

  Converter lardaki kuantalama hatasında converter ara değeri yuvarlama mı yapıyor? Yoksa hata verip bitleri sıfırlıyor mu? Paylaşım için de çok teşekkürler..

  CEVAPLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir