tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16f877 motor hız göstergesi lcd encoder PIC C ile 2717 yazısı var. Yazar;