tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen Visual 6502 Mikroişlemci Simülatörü Türkçe ile 2717 yazısı var. Yazar;