tarihinde yayımlanan PIC16f877 motor hız göstergesi lcd encoder PIC C ile 2716 yazısı var. Yazar