tarihinde yayımlanan PIC16f877 motor hız göstergesi lcd encoder PIC C ile 2745 yazısı var. Yazar