tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen Konnektör Soket Jak Bağlantı Açılımları ile 2717 yazısı var. Yazar;