tarihinde yayımlanan 12.08.2020 tarihinde güncellenen Elektronik Yardım ile 2717 yazısı var. Yazar;