tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen CNY70 ve PIC16F84 ile Devir Sayma ile 2717 yazısı var. Yazar;