tarihinde yayımlanan 22.10.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile Şifreli Kilit ile 11 yazısı var. Yazar;