tarihinde yayımlanan CNY70 ve PIC16F84 ile Devir Sayma ile 2716 yazısı var. Yazar