tarihinde yayımlanan Winamp için IR kumanda devresi PIC16F627 RS232 Visual Basic ile 2731 yazısı var. Yazar