tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Winamp için IR kumanda devresi PIC16F627 RS232 Visual Basic ile 2717 yazısı var. Yazar;