tarihinde yayımlanan 23.03.2021 tarihinde güncellenen Winamp için IR kumanda devresi PIC16F627 RS232 Visual Basic ile 2716 yazısı var. Yazar;