tarihinde yayımlanan PIC18F252 mikro denetleyici ile PID Kontrol ile 2724 yazısı var. Yazar