tarihinde yayımlanan PIC18F252 mikro denetleyici ile PID Kontrol ile 2759 yazısı var. Yazar