tarihinde yayımlanan PIC16F88 128X8 PC Kontrol Kayan Yazı CCS C ile ile 2733 yazısı var. Yazar