Bilgisayar programlama dersleri ve c programlama dili

| Mayıs 22, 2023 Tarihinde güncellendi
Bilgisayar programlama dersleri ve c programlama dili

C Programlama dilini öğrenmeye çalıştığım şu günlerde yardımcı olacak mükemmel bir kaynak c programlama ile ilgilenen kişilere geşimlerinde faydalı olacaktır

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Hazırlayanlar Alper ÖZÇELİK , Dr. Yalçın ÖZKAN Emeği geçen Kişilere ve dosyaları paylaşan Kutay Abime Teşekkürler

Flash Animasyonlar ile hazırlanmış görsel anlatımlar C dilini daha iyi anlamamız öğrenmemiz için büyük kolaylık sağlıyor ayrıca bölüm sonlarında Testler bulunmakta

c-programlama-animasyon

BÖLÜM 1-Temel Kavramlar:

Bölüm Hedefi, Problem Çözme, Algoritma Bulma ve Programlama Süreci Algoritma, Algoritma Dili: Sözde Kodlar, Değişkenlere Değer Atama Koşul Tanımlama, Döngüler, Yordamlar, Akış Şemaları, Basit Akış Şemaları Yapısal Akış Şemaları, Programlama, Programlama Dilleri, Programlama Kavramları Atama Islemleri, Veri Türleri, Veri Yapıları, Kontrol Yapıları, Sıra,Seçim,Tekrar Yordam ve Fonk, Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 2- C Programlama Diline Giriş:

C Programlarının Yapısı, Fonksiyonlar, main() fonksiyonu C Önişlemcisi, Kitaplık Fonksiyonlarının Programa Dahil Edilmesi Sembolik Değişmezlerin Tanımlanması, Açıklama Satırları Temel Veri Türleri, Değişken Veri Türünün Bildirimi Değişkenlere Başlangıç Değeri Atama, Değişken Türleri Yerel Değişkenler, Küresel Değişkenler, extern Değişkenler static Değişkenler, register Değişkenler, Değişmezler Basit Veri Giriş Çıkışları, İşleçler, Aritmetik Işleçler Aritmetik İşleçlerin Kullanımı, Artırma ve Azaltma İşleçleri Aritmetik Isleçlerin Atama İşleçleriyle Birlikte Kullanımı Karşılaştırma İşleçleri, Mantıksal İşleçler, Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 3- Program Denetimi

Program Denetimi, Karşılaştırma İşlemleri, Mantıksal İşleçler if Deyimi ile karşılaştırma İşlemi, if Deyiminin İşleyişi, if İçinde Gruplama Aksi Takdirde, else Deyiminin Çalışması, İç İçe if Deyimleri ? İşleci ile Karşılaştırma İşlemleri, Döngüler Belirli Sayıda Tekrarlar: for Döngüsü, İç İçe for Deyimleri Koşullu Döngüler, Döngü sonunda denetim-do..while döngüleri Döngülerden Çıkış ve Devam, continue Deyimi İç İçe Döngüler, switch Deyimi, goto Deyiminin Kullanımı

BÖLÜM 4- Diziler:

Diziler, Bir Boyutlu Diziler, Dizilere Başlangıç Değeri Atama İndekslerin Kullanımı, Çok Boyutlu Diziler Katar Dizileri Klavyeden Katar Okumak, Katar Kopyalama, Katarların Birleştirilmesi Katarların Karşılaştırılması, Katarların Uzunluğunu Bulmak Katar Dizilere Başlangıç Değeri Atamak, Uygulama: Dizilerle Matris İşlemleri İki Matrisin Toplamı, İki Matrisin Çarpımı Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 5- Göstergeler:

Gösterge Kavramı, Göstergelerin Bildirimi, Değişkenlerin Adresi Göstergeye Ades Atama, Gösterge Aritmetiği, Değişken Adresinin Artırılması Değişken Değerinin Artırılması, Gösterge İşlemlerinde ++ ve — İşleçlerinin Kullanımı Adrese İşlem Sonucunu Yerleştirme, * ve & İşleçlerinin Birlike Kullanımı Dizilerle Göstergelerin Birlikte Kullanımı, Karakter Dizileri ve Göstergeler Katar Sabitler İçin Göstergelerin Kullanımı, Gösterge Dizilerinin Yaratılması Göstergeye İşaret Eden Gösterge, Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 6- Fonksiyonlar:

Fonksiyonlar, Fonksiyon Nasıl, Fonksiyonların Tanımlanması Fonksiyon Çalıştıktan Sonra Kontrol Programın Bir Alt Satırına Geçer Birden Fazla Fonksiyon Birbirini Çağırabilir Fonksiyonun Değer Döndürmesi, Fonksiyonlar Arasında Parametre Geçirme Küresel Değişkenler Yardımıyla Fonksiyonlar Arasında Değer Taşımak static Değişkenlerin Fonksiyonlarda Kullanımı, Fonksiyon Çağırma Yöntemleri Değer İle Çağırma, Referans İle Çağırma, Kendini Çağıran Fonksiyonlar

BÖLÜM 7- Yapılar Ve Birlikler:

Yapılar, Yapı Değişkenlerinin Kullanımı, Birden Fazla Yapı Değişkeninin Kullanımı Alan Uzunluklarının Belirlenmesi, Yapı Dizileri, Alanlara Başlangıç Değeri Vermek Fonksiyonlarla Kullanımı, Yapılara Gösterge Bildirimi, Bit Alanlar, Birlikler

BÖLÜM 8- Disk Dosyaları İle Çalışma:

Dosyaların Açılması, Dosya Açma, Dosya Kapatma, Dosyaya Bilgi Kaydetme
Dosyaya Sadece Bir Karakterin Yazdırılması, Dosyaya Bir Karakter Dizisinin Kaydedilmesi
Bir Dosyaya İkili Yapıda Veri Yazdırma, Dosyaya Biçimlendirilmiş Veri Kaydetme
Dosyadan Bilgi Okuma, Dosyadan Bir Karakterin Okunması
Dosyadan KArakter Dizisinin Okunması, İkili Yapıdaki Verileri Okuma
Dosyadan Biçimlendirilmiş Veri Okuma, Dosya Sonunun Belirlenmesi
Dosyaya Veri Ekleme, Dosyanın Yok Edilmesi, Dosyalara Rasgele Erişim

BÖLÜM 9- Hazır Fonksiyonlar

Bölüm Hedefi, Hazır Fonksiyon Nedir?, Hazır Fonksiyon Türleri
Standart Giriş-Çıkış Fonksiyonları, Karakter Fonksiyonları
Karakter Üzerinde İşlem Yapan Fonksiyonlar
Katarlar Üzerinde İşlem Yapan Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonları
Trigonometrik İşlemler, Logaritma İşlemleri
Üslü İşlemler, Karekök İşlemi
Zaman ve Tarih Fonksiyonları
Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 10- C Önişlemcisi:

Bölüm Hedefi
Önişlemci Nedir?
#define İle Makroların Tanımlanması
C Deyimlerinin Başka İsimlerle Kullanımı
İfadelerin Tanımlanması
Makrolarda Parametre Kullanımı
Makrolarda # ve ## İşleçlerinin Kullanımı
Makronun İptal Edilmesi
#include Emri
Koşullu Derleme
#if Emirleri
#ifdef Emirleri
Değerlendirme Soruları
Ders Sonu

Des 2

BÖLÜM 1 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA :

Nesneye Yönelik Programlama
Nesneye Yönelik Yaklaşıma Bir Örnek
Nesneye Yönelik Programlama ve C++
Nesneye Dayalı Programlama Aşamaları
Nesneye Dayalı Programlamanın Unsurları
Nesneye Yönelik Programlamada Nesneler
Gerçek Dünyada Soyutlama
Nesnenin Davranış Biçimi
Nesneler Değişkenlere Benzer
Nesnelerin Barındırdığı Bilgiler
Nesne Hiyerarşisi
Kapsülleme, Sınıflar
Kalıtım-Inheritance
Çok Şekillilik-Polimorfizm
Bölüm Özeti, Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 2 C++ TEMELLERİ:

C++ Programlarının Yapısı
Programların Derlenmesi ve Çalıştırılması
Fonksiyonlar
main() Fonksiyonu
Fonksiyon Prototipi
C++ Önişlemcisi
Kitaplık Fonksiyonlarının Programa Dahil Edilmesi – #include Emri
Sembolik Değişmezlerin Tanımlanması-#define Emri
Açıklama Satırları
Temel Veri Türleri ve Değişkenler
Değişken Veri Türünün Bildirimi
Değişkenlere Başlangıç Değeri Atama
Değişken Türleri
Değişmezler
Basit Veri Giriş Çıkışları
İşleçler
Aritmetik işleçler
Karşılaştırma İşleçleri
Mantıksal İşleçler
Bölüm Özeti,Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 3 C++ PROGRAMLARININ DENETİMİ:

Program Denetimi
Karşılaştırma İşlemleri
if Deyimi İle Karşılaştırma İşlemi
Aksi Takdirde..
Döngüler
Belirli Sayıda Tekrarlar: for Döngüsü
Koşullu Döngüler
Döngülerden Çıkış ve Devam
switch Deyimi
Bölüm Özeti, Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 4 DİZİLER, GÖSTERGELER, FONKSIYONLAR VE YAPILAR:

Diziler
Bir Boyutlu Diziler
Dizilere Başlangıç Değeri Atama
İndekslerin Kullanımı
Çok Boyutlu Diziler
Katar Dizileri
Klavyeden Katar Okumak
Katar Kopyalama
Katarların Birleştirilmesi
Katarların Karşılaştırılması
Katarların Uzunluğunu Bulmak
Katar Dizilere Başlangıç Değeri Atamak
Gösterge Kavramı
Göstergelerin Bildirimi
Değişkenlerin Adresi
Göstergeye Adres Atama
Fonksiyonların Kullanılması
Fonksiyon Nasıl Çalışır ?
Fonksiyonların Tanımlanması
Fonksiyonun Değer Döndürmesi
Fonksiyonlar Arasında Parametre Geçirme
Küresel Değişkenler Yardımıyla Fonksiyonlar Arasında Değer Taşımak
static Değişkeninin Fonksiyonlarda Kullanımı
Fonksiyon Çağırma Yöntemleri
Hazır Fonksiyon Nedir ?
Yapılar, Yapı Değişkenlerinin Kullanımı
Birden Fazla Yapı Değişkenin Kullanımı
Alan Uzunluklarının Belirlenmesi
Alanlara Başlangıç Değeri Vermek
Fonksiyonlarla Kullanımı
Yapılara Gösterge Bildirimi
Birlikler

BÖLÜM 5 SINIF VE NESNELER:

Sınıflara Giriş
struct ile Sınıf Oluşturma
class ile Sınıf Oluşturma
Sınıf İçinde Yerel Fonksiyonların Tanımlanması
Sınıf İçinde Genel Fonksiyonların Tanımlanması
Erişimin Sınırlandırılması
Kurucu ve Yok Edici Fonksiyonlar
Parametre Alan Kurucular
Birden Fazla Parametreli Kurucu Fonksiyonlar
Kurucu Fonksiyona Değişkenlerin Geçirilmesi
Bir Nesneyi Diğer Nesneye Atamak
Fonksiyonlara Nesne Atamak
Fonksiyonlardan Nesne Döndürmek
Arkadaş Fonksiyonlar

BÖLÜM 6 NESNE DİZİLERİ, GÖSTERGELER, BAŞVURULAR VE BELLEK YÖNETİMİ:

Nesne Dizileri
Nesne Dizilerine Başlangıç Değeri Atamak
Çok Boyutlu Nesne Dizileri
Nesne Göstergeleri
Nesneler İçin this Göstergesi
Başvurular
Değer İle Çağırma
Başvuru İle Çağırma
Nesnelerin Başvuru Biçiminde Fonksiyonlara Geçirilmesi
Dinamik Bellek Yönetimi
Bellekte Yer Ayırmak
Diziler İçin Yer Ayırma
Yer Ayırma Hatası
Belleği Serbest Bırakmak

BÖLÜM 7 FONKSİYONLARA AŞIRI YÜKLEME:

Fonksiyonlara Yeni Görevler Yükleme
Fonksiyonlara Aşırı Yükleme Nasıl Yapılır?
Varsayılan Argümanlar
Kurucu Fonksiyonları Aşırı Yükleme
Kurucu Fonksiyona Varsayılan Argüman Geçirmek

BÖLÜM 8 İŞLEÇLERE AŞIRI YÜKLEME:

Üye İşleç Fonksiyonları
Aritmetik İşleçlere Aşırı Yükleme
Karşılaştırma İşleçlerini ve Mantıksal İşleçleri Aşırı Yükleme
++ Artırma ve — Eksiltme İşleçlerini Aşırı Yükleme

BÖLÜM 9 KALITIM:

Kalıtım Nedir?
Hiyerarşi Dışındaki Erişimi Engelleme
Türetilmiş Sınıfların Tanımlanması
public İle Kalıtım
private İle Kalıtım
protected İle Kalıtım
Kurucu ve Yok Edici Fonksiyonların Kalıtım İşlemlerinde Kullanımı
Çoklu Kalıtım
Çoklu Kalıtımda Belirsizlik

BÖLÜM 10 C++ GİRİŞ/ÇIKIŞ SİSTEMİ:

Akımlar
ios Sınıfı İle Biçimlendirilmiş Giriş/Çıkışlar
Biçimlendirme Kelimelerinin Kullanımı
Fonksiyonların Kullanımı
Manipülatörlerin Kullanımı
Özel Manipülatörlerin Tanımlanması
Dosya Giriş/Çıkış İşlemleri
Disk Dosyasına Biçimlendirilmiş Veri Kaydetme
Diskten Biçimlendirilmiş Veri Okumak
Dosyaların Açılması İle İlgili Hata Denetimi
Hatalarla İlgili Ayrıntılı Bilgi Edinmek
Satırlar Biçiminde Okuma
Karakter Giriş/Çıkışları
İkili Giriş/Çıkışlar
Rasgele Erişimli Dosyalar
Nesne Giriş/Çıkışları
Yazıcı Çıkışları

BÖLÜM 11 C++ Standart Şablon Kütüphanesi:

C++ Standart Şablon Kütüphanesi ile Veri Yapıları
Algoritmalar, find() Arama Algoritması
sort() Sıralama Algoritması
count() Sayma Algoritması
search() Araştırma Algoritması
transform() Hesaplama Algoritması
Kablar, Kablar İçin Üye Fonksiyonlar
Vektörler: Dinamik Diziler
Vektörün Sonuna Eleman Ekleme
Vektörün Sonundan Eleman Çıkarmak
Dizi Değerlerinin Bir Vektöre Aktarılması
Listeler, Listelere Eleman Ekleme ve Çıkarma
Listelerin Sıralanması, Yığıtlar
Kuyruklar, Çift Uçlu Kuyruklar
Yineleyiciler, Erişim Yönünden Yineleyiciler
Giriş ve Çıkış Yönünden Yineleyiciler
Kabların ve Algoritmaların Yineleyici Yardımıyla Eşleştirilmesi
Ders Sonu

bilgisayar-programlamasi-ve-c-programlama-dili

Şifre-Pass: 320volt.com

Klasörler içindeki index.html dosyalarını çalıştırın flash animasyonları görüntülemek için tarayıcınızda adobe flash player kurulu olmalı

C programlama için diğer kaynaklar

C Programlama Dili Videolu Dersler

C Notları (bilgisayar programlama)

C ile PIC Programlama ve PICC Lite Derleyicisi

Hi-Tech ile PIC programlama (Mplab Hi-tide)

C/C ++ ve Nesne Yönelimli Programlama

C, CPP, CSHARP ve MFClass dersler bilgiler

Yayım tarihi: 2008/11/01 Etiketler: , , , , , , , ,9 Yorum “Bilgisayar programlama dersleri ve c programlama dili

 1. muratmurat

  Gevv kardeş sana helal olsun bu yollar. seni tebrik ediyorum böyle güzel dökümanları bulup insanlarla paylaşman çok güzel. ben daha bitane siteme zaman ayırıpta düzenleyemedim sen sürekli yeni dökümanlar bulup ekliyorsun. devamını bekleriz. iyi çalışmalar.

  CEVAPLA
 2. fatihfatih

  s.a. arkadaşım bu ahmet yesevinin animasyonlu ders notlarının hepsi eskiden halka açıktı. şimdi değil galiba. bu universitenin başka derslerini nereden bulabiliriz.

  CEVAPLA
 3. aykut doyranaykut doyran

  nasıl teşekkür etsem azdır çok makbule geçti 😀

  CEVAPLA
 4. bagimsizturkbagimsizturk

  Gerçekten emeği geçenlere çok teşekkür ederim. SAYGILARIMLA!

  CEVAPLA
 5. c++c++

  Harika bir çalışma emeği geçenlere çok teşekkürler. Gerçekten çok yardımcı oldu =)

  CEVAPLA
 6. RutkuRutku

  Bu çok önemli çalışma için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gerekli bir belgeyi bize sunduğunuz için teşekkür ederim.

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir