tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F88 128X8 PC Kontrol Kayan Yazı CCS C ile ile 2717 yazısı var. Yazar;