tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877A ile unipolar step motor kontrol devresi ile 6 yazısı var. Yazar;