tarihinde yayımlanan PIC16F877A ile unipolar step motor kontrol devresi ile 6 yazısı var. Yazar