tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen Kablosuz veri iletimi alıcı verici kartı CC1000 PIC16F876 ile 2717 yazısı var. Yazar;