tarihinde yayımlanan 23.03.2021 tarihinde güncellenen Kablosuz veri iletimi alıcı verici kartı CC1000 PIC16F876 ile 2716 yazısı var. Yazar;