tarihinde yayımlanan PIC16F877 Renk Algılayıcı ile 2728 yazısı var. Yazar