tarihinde yayımlanan PIC16F877 Renk Algılayıcı ile 2747 yazısı var. Yazar