tarihinde yayımlanan PIC16F877 Renk Algılayıcı ile 2716 yazısı var. Yazar