tarihinde yayımlanan PIC16F877 Elektronik elektrik sayaçları için haberleşme sistemi ile 2724 yazısı var. Yazar