tarihinde yayımlanan PIC16F877 Elektronik elektrik sayaçları için haberleşme sistemi ile 2716 yazısı var. Yazar