tarihinde yayımlanan Bilgisayar kontrollü robot el PIC16F877 visual basic 6 ile 2716 yazısı var. Yazar