tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Bilgisayar kontrollü robot el PIC16F877 visual basic 6 ile 2717 yazısı var. Yazar;