tarihinde yayımlanan Bilgisayar kontrollü robot el PIC16F877 visual basic 6 ile 2728 yazısı var. Yazar