tarihinde yayımlanan Bilgisayar kontrollü robot el PIC16F877 visual basic 6 ile 2724 yazısı var. Yazar