Etiket: pic16f877 picbasic

PIC16F877 Elektronik elektrik sayaçları için haberleşme sistemi

| 2010/08/28

Kontrol devresi pic 16f877 mikro denetleyici üzerine kurulu bilgisayar bağlantısı seri part üzerinden sağlanıyor kaynak PICBasic ve bilgisayar yazılım kodları var. ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARI İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TEMELLİ ÇOKLU PORT HABERLEŞME SİSTEMİ Bu tez elektronik elektrik sayaçlarının, Genel Telefon Ağı (PSTN) üzerinden uzaktan okunması amacına yönelik etkili ve kullanışlı bir alternatif sunan, mikrodenetleyici temelli bir cihazın…