tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877-20P MAX492 ile grafik lcdli osiloskop ile 2717 yazısı var. Yazar;