tarihinde yayımlanan PIC16F877-20P MAX492 ile grafik lcdli osiloskop ile 2745 yazısı var. Yazar