tarihinde yayımlanan PIC16F877-20P MAX492 ile grafik lcdli osiloskop ile 2758 yazısı var. Yazar