tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile lcd göstergeli alarm devresi ile 2728 yazısı var. Yazar