tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile lcd göstergeli alarm devresi ile 2716 yazısı var. Yazar