tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876 ve AD605 ile Ultrasonik Mesafe Bulucu ile 2717 yazısı var. Yazar;