tarihinde yayımlanan PIC16F876 ile sinüs invertör devresi (yazılım c dili) ile 2728 yazısı var. Yazar