tarihinde yayımlanan PIC16F876 ile sinüs invertör devresi (yazılım c dili) ile 2716 yazısı var. Yazar