tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84 iki Eksenli işlem Tezgahı Tasarımı Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;