PIC16F84 CM8870 Telefon ile Uzaktan Cihaz Kontrolü

| Mayıs 17, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F84 CM8870 Telefon ile Uzaktan Cihaz Kontrolü

pic16f84 Mikrodenetleyici ve cm8870 dtmf kod çözücü kullanılarak telefon araması ile uzakta ki bir cihazın kontrolü sağlanmış. PIC yazılımı assembly dili ile yazılmış dtmf devresine ait pcb baskı devre ve şema çizimleri var..

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Hazırlayanlar: Serkan İNAL Duygu KARABULUT Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

PIC Mikrodenetleyici Kullanarak Bir Sistemin Telefon İle Uzaktan Kontrolü

Öncelikle devre mevcut telefon hattına bağladıktan sonra ve beslemesinin verilmesi
üzerine kullanıma hazır hale gelir. Dizayn edilen devre şu çalışmayı yapmaktadır. Devre telefon hattına çağrı gelmeye başladıktan sonra telefon hattına gelen darbeleri saymaya başlar. Telefon 8 kez çaldığında şayet telefon hala açılmamış ise devre telefon hattını açar. Bu aşamadan sonraki aşama artık kontrol işlemidir. Kontrolün güvenlik ve gizliliği için dizayn edilmiş olan şifre doğru olarak girildikten sonra cihaz açma – kapama işlemi gerçekleştirilir. Böylece devre cihaz açma ve kapama işlemi adı altında her türlü elektrikli cihazın ON/OFF kontrolünü yapabilmektedir.

Devrenin kullanım alanları ise adı üzerinde uzaktan kontrol yapılmak istenen her türlü
elektrikli cihazın ON/OFF kontrolünde kullanılabilir. Kullanım alanı olarak akıllı ev
projelerinde kullanılmaktadır. Akıllı ev projelerinde önceden programlanmamış yani kişinin istediği zaman çalışması ve istediği zaman durması istenen cihazların kontrolünde (cihazın çalışma ve durma saatleri önceden belli olmayan cihazlar için) mevcut telefon hattı üzerinden kontrol gerçekleştirilmektedir.

Amaç: Bu projenin amacı, mevcut telefon hatlarını kullanarak bir sistemin uzaktan kontrolünü sağlamaktır. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerinde iken mevcut telefon hattına bağlanan devre ile elektriksel bir cihazın kontrolü yapılabilmektedir. Böylece uzaktan kontrol işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Telefonla Uzaktan Kontrol Sistemleri: Telefonla uzaktan kontrol sistemleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler herhangi bir telefon ile mevcut telefon hatları üzerinden kontrol işlemi yapılmasına olanak sağlar. Telefon ile uzaktan kontrol sistemlerinin avantajı uzaktaki cihazların kontrolü için gerekli kontrol sinyalini göndermek ve karşıdan bu kontrol sinyalini almak için bir hat veya bir sistem tasarlamak yerine hazırda bulunan telefon hatları üzerinden kontrol sinyalini göndererek kontrol işlemini gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Sistemin Çalışma Mantığı: Kontrol için dizayn edilen devre, mevcut telefon hattına bağlandıktan sonra ve beslemesinin verilmesi üzerine kullanıma hazır hale gelir. Çalışma mantığı; Telefon hattı herhangi bir telefon ile arandığında telefon çalmaya başlar. Bu sırada optocoupler aracılığı ile telefonun çalması sırasında ürettiği kare dalgalar PIC 16F84A tarafından sayılır.

8 defa çağrı geldiğinde PIC 16F84A çıkış vererek sistemin hattı açması sağlanır. Telefon hattı açıldıktan sonra devremiz arayan kişiden şifre girmesini bekler. Şifre sabit olarak “ 1981 ” belirlenmiştir. Şifre girildikten sonra telefondaki “ * ” tuşuna basılmasını bekler. “ * ” tuşuna basıldığında cihaz kontrolünün yapılmasına izin verilir. Girilen şifre yanlış ise sistem doğru şifre girilmesini bekler. Eğer girilen şifre doğru ise 3 adet cihazın kontrolü için cihaz kontrol kodunun girilmesini bekler.

Kullanıcı şifre girdikten sonra “ # ” tuşuna bastığında sistem kendini reset’ler ve telefon hattını kapatır. Sistemin çalışması esnasında herhangi bir aşamada 15 saniye hiçbir tuşa basılmadan beklenirse sistem yine kendini reset’leyerek açmış olduğu telefon hattını kapatır. Bunun programda yapılmasının sebebi; röle kontrolü ile açılan telefon hattını uzun süre meşgul etmeden kapatmasını sağlamaktır. Bu işlem yapılmadığı takdirde röle kontakları sürekli çekili halde kalacağından telefon hattı hep meşgul olacaktır. Bu nedenle, kontrol işlemleri yapıldıktan sonra cihazın telefon hattını kapaması için ya “ # “ tuşuna basılır ya da 15 saniye hiçbir tuşa basılmadan beklenerek cihazın hattı kapatması sağlanır.

Gerekli Donanım ve Yazılım: Telefonla uzaktan kontrol sistemi çeşitli donanım ve yazılım araçları kullanılarak tasarlanmıştır. Devre tasarımı için Proteus ISIS simülasyon programı, PIC yazılımı için MPLAB programı, baskı devre çizimi için Proteus ARES programı, PIC programlama için ICPROG yazılımı ve seri programlama kartı kullanılmıştır. Bu donanım ve yazılım araçları hakkında daha ayrıntılı bilgiler bölüm 4,5,6,7 ’de ve ek-1’ de verilmiştir.

Telefon Hattının Özellikleri

Elektronik santraller çalışma yöntemlerine göre ikiye ayrılabilirler; analog teknoloji kullananlar ve sayısal teknoloji kullananlar. Her iki teknolojide de farklı yöntemler kullanılabilir. Ama genel olarak analog teknolojide Darbe Genlik Bindirimi (Pulse Amplititude Modulation;PAM) yöntemi, sayısal teknolojide ise Darbe Kod Bindirimi (Pulse Code Modulation, PCM) yöntemleri kullanılmaktadır.

Her iki yöntemde de genel olarak az sayıdaki ortak elemanları kullanarak çok sayıdaki aboneye hizmet verilir. Buna Zaman Bölmeli Çoklama (Time Division Multiplexing; TDM) denilir. Sayısal santraller de kullanılan PCM teknolojisine gelince: Bu yöntemde de sürekli bir sinyalden, ses sinyalinden, örnekler alınır. PAM örneğinde olduğu gibi yine -2.5 volt ile +2.5 volt arasında bir sinyali ele alınsın. Örneklerin değeri PAM sisteminde herhangi bir değer olabiliyordu. PCM’ de ise buna izin verilmez. Sinyal aralığı, örneğin, 256 aralığa bölünür ve örnekler ancak bu 256 değerden birini, en yakınlardakini alabilir.

Bu 256 değişik değer ikili düzendeki sayılarla, yani, 1 ve 0’lar ile gösterilir. 256 değişik değeri göstermek için en az sekiz adet ikili basamak gerekir. 1’ler ve 0’lar elektriksel olarak 0V ve –5V ile gösterilebilir. Santral içinde artık bu analog sinyaller değil bu ikili düzendeki sayılar dolaşır ve ancak karşıki aboneye gönderilirken bu sayısal sinyaller analoga çevrilir. 0V’un –5V ve –5V’un da 0V olarak algılanması, yani, bozulma (distorsiyon) zor olduğundan PCM santraller de ses kalitesi yüksektir. Burada konuyu biraz daha açalım:

Analogsistemler büyük ölçüde distorsiyon a uğrarlar. Çünkü bir sinyalin iletim ortamında en kolay bozulan özelliği genliğidir. Analog santraller da ya da sistemlerde belli bir kaliteyi tutturmak için çok güç harcamak, çok karmaşık devreler hazırlamak gerekir. Sinyal/gürültü (Signal to Noise, S/N) oranı bir sistemin kalitesini belirlemede kullanılabilir. Bir PCM sisteminde hatanın en aza indirilmesi için 20dB’lik bir S/N oranı yeterli iken PAM ’da bunun için en az 60dB’lik bir S/N oranı gerekir. Buna karşılık PCM sisteminde 3100Hz’lik bir ses bandı için 64kHz’lik bir bant harcanır. Yani, S/N oranından kazanırken frekans bandından kaybederiz.

Ayrıca analog çoklama birimleri sayısal çoklama birimlerine göre daha çok yer kaplarlar. Sayısal santrallerin bir önemli yararları da şudur: Bu santraller sesin olduğu kadar görüntünün ve verilerin de, hem de aynı anda, anahtarlanması için kullanılabilir. Günümüzde çeşitli iletişim biçimlerini örneğin, ses, görüntü ve veri iletişimini bir çatı altında toplama çalışmaları hızla sürmektedir. Bu çalışma sonunda ortaya çıkan şebekeye Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (ISDN), denilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi bu sistem sayısal bir sistemdir.

Analog santrallerin bu şebekeye uyum sağlaması çok zordur. Sayısal santraller ise ufak tefek değişiklikler ile bu hizmetleri verebilir, ISDN’e uyum sağlayabilirler. Santraller de her türlü telefon çalışabilir. Şimdi bu telefon çeşitlerinden söz edelim. Her telefon makinesi basılan tuşları santrallere iki yolla gönderebilir. Birinci yöntem geleneksel yöntemdir. Bu yöntemde santral ile makine arasındaki akım belli sayıda kesintiye uğratılarak sinyal yollanır.

Örneğin, “1” tuşuna basıldığında akım bir kez kesilir, “2” tuşuna basıldığında iki kez kesilir vs… Buna Dial Pulse Signalling denilir. Akım kesme işi ya mekanik yolla yapılır ya da özel tümleşik devrelerle gerçekleştirilebilir. Bu tip sinyalleşmenin kötü yanı yavaş olması (saniyede ortalama bir tuş bilgisi gönderilebilir) ve hattaki gürültü yüzünden darbelerin bozulması ve sonuçta yanlış numaranın tuşlanabilmesidir. İkinci ve daha modern bir yöntemde akım kesintiye uğratılmaz. Bunun yerine her tuş için değişik frekanslarda iki adet dalga üretilir ve yollanır. Bu tip sinyalleşmeye de DTMF
(Dual Tone Multi Frequency Signalling) denir. Tuşlar ve frekanslar aşağıdaki gibidir:

Tuşların frekans karşılıkları

tuslarin_frekans

Örneğin, 9 tuşu için 1477 ve 852Hz frekanslarında iki adet sinüsoid dalga üretilir ve gönderilir. Bu sinüsoid dalgalar özel devreler tarafından üretilir ve çözümlenirler. Bu yöntem çok daha güvenilir ve hızlı bir yöntemdir. Bir saniyede 10 rakam gönderilebilir. Üstelik gönderilen şey belli frekanslarda bir dalga olduğundan yanlış algılanma diye bir şey olmaz.

DMF Kod Çözücü

CM8870 Entegrenin İç Yapısı

dtmf_cm8870

Çalışma Şekli

DTMF sinyalleri telefon hatlarının özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen aramalarda, aranan ve arayan kişilerin numaralarının kaydedilmesinde, konuşma sürelerinin tespitinde, uzaktan sistem kontrolünde ve telekonferans sistemlerinde kullanılmaktadır.

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sinyalleri DTMF kodlayıcısı tarafından üretilir. Farklı frekansta iki sinüzoidal işaret cebirsel olarak toplanır. Herhangi bir tuşa basıldığında o tuşa ait iki tane farklı frekanslı sinyal üretilir. Bu sinyallerden düşük frekanslı olanı basılan tuşun hangi satırda yer aldığını yüksek frekanslı olanı da hangi sütunda bulunduğunu belirtir.

Ton frekansları harmoniklerden ve diğer bozucu girişlerden etkilenmeyecek şekilde seçilmişlerdir. Sinyallerin telefon tarafından doğru olarak iletilmesi ve merkez santral tarafından doğru olarak algılanması önemlidir. Sinyal frekansları nominal değerin ±%1.5 değerinde olmalıdır. DTMF esas olarak Amerikan ordusu için Bell telefon laboratuarlarında geliştirilmiş bir kodlama sistemidir.

Daha sonra telefon şebekelerinde bilgi yollamanın güvenli yolu olarak tercih edilmiş ve telefon abonesinin santrale aradığı abone ile ilgili bilgileri ilettiği standart yöntem olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. DTMF kodlama sistemi radyo amatörlüğünde yerini son yirmi yıl içinde yaygın olarak almıştır. Günümüzde telsiz cihazlarının çoğunda DTMF sinyallerini yollamaya ve almaya yarayan modüller ile tuş takımı bulunmaktadır.

Bu imkan sayesinde telsiz yardımıyla DTMF kodlu mesajlar, çağrı kodları yollamak; uzaktan kumanda amaçlı rölelerin kontrolü gibi işler gerçekleştirilebilir. DTMF sinyallerinin algılanıp kodunun çözülmesinde çok değişik yöntemler kullanılmaktadır.

Dalga Şekilleri

dtmf_dalga_sekli
3*4’ lük tuş takımında DTMF sinyallerinin zaman ve frekans cevapları

DTMF Entegresi Çıkışları

DTMF entegresi girişine gelen tuş bilgilerine karşı ikilik olarak çıkış verir. Aşağıdaki tabloda tuş bilgilerinin frekans ve ikilik karşılıkları görülmektedir.

Tuş bilgilerinin frekans ve ikilik karşılıkları

tus_bilgisi_frekans

DTMF entegresi deney düzeneği

deneysel_cm8870

Bu bağlantıda DTMF entegresinin sorunsuz olarak çalıştığı gözlemlenir. Telefon hattı da DTMF entegresine zener diyotlar üzerinden bağlandığından dolayı DTMF entegresine yüksek voltajların giderek zarar vermesi engellenmiş olur. Bu şekli ile DTMF entegresi denenip çıkışında olması gereken sonuçlar gözlemlendi.

Osiloskoptan DTMF entegresi 15 nolu ucu gözlemlendiğinde tuşa basılı iken 5V ve tuş bırakıldığında 0V ‘luk gerilim gözlemdi. Tuş uzun süre basılı tutulduğunda da çıkışta uzun süre 5V luk bir gerilim gözlemdi.

DTMF entegresi 15 nolu StD çıkışı

cm8870_std_cikisi

Telefon ahizesi kaldırıldığında kontrol yapmak için tuşa basıldığında 15 nolu DTMF çıkışı StD ucu Lojik “1” 5V olmalıdır. Fakat tuşa basıldığında osilasyon yapmaktadır. Ahize tonunu devre algıladığından dolayı osilasyon yapmaktadır.

Optik ve Manyetik izolasyon Devreleri

Zil Sinyalini Algılama: Zil sinyalini algılama işlemi için aşağıdaki şekildeki optocoupler devresi kullanıldı. Optocoupler devresini kullanma amacımız telefon hattı uçlarındaki yüksek gerilimlerden devrenin etkilenmemesi için optik izolasyon olan optocoupler devresini kullanarak telefon hattı ile devre arasındaki elektriksel bağlantı kesilmiş ve optik bağlantı olarak sağlanmış oldu.

Optik izolasyon test devresi

optik_izolasyon_manyetik

Zil sinyalinin algılanması için kullanılan optocoupler devresi çıkışında telefon çalması esnasında +5V ile 0V arasında gerilimler oluşur. İşte bu 5V’luk kare dalgalar PIC16F84A ile sayıldı. Telefonun bir çalması kesik kesik iki çalma şeklinde idi ve birinci kesik çalması ile ikinci kesik çalması arasında 2sn vardı. Telefonun bir kez çalması (yani kesik kesik iki kez çalması) 4 sn sürüyor ve her bir kesik çalışında 8 kare dalga optocoupler çıkışından çıkış olarak alınıyor.

Bu durumda 1 çalma için 16 pals ve 8 çalma için 8*16=128 pals PIC16F84A tarafından sayıldı. PIC16F84A’nın girişine 128 pals geldiğinde çıkış vererek röle ile telefon hattı açıldı. Optocoupler çıkışında elde edilen palslerin osiloskop çıktısı aşağıdaki gibi gözlemlendi.

Telefon çaldığında optocoupler çıkışında elde edilen sinyal

optocoupler_cikisi

Telefon hattı normalde boşta iken -46 V DC. Telefon açıldığında (ahizeyi kaldırdığımızda) -7.56 V olarak ölçüldü.

Telefon çalmıyor iken telefon hattı uçlarındaki DC gerilim

telefon_hatti

Telefon çaldığında uçlarına gelen zil sinyalinin gerilimi

telefon_aktif

Telefon çaldığında telefon hattı uçlarındaki görülen gerilim

telefon_150volt

Normalde telefon çalmazken ahize kaldırıldığında telefon hattından geçen akımın 40mA lik bir akım olduğunu görüldü. Ahize kaldırıldığında 7.56 V olarak ölçülmüştü.
Buna göre;
dtmf_formul_
Bunun anlamı ahize kaldırıldığında telefon hattını 189Ω dirence bağlıyor ki 40mA akım aksın. Bu bilgiye dayanarak telefon çalarken telefon hattı uçlarına 220Ω ‘luk direnç bağlandığında telefonun açıldığı gözlemlendi. Yani devrede telefonu açmak için röle ile 220Ω’luk direnç şekildeki gibi devreye alınır.

Tuş Bilgisi İletimi : Telefon hattından kontrol işlemi gerçekleştirebilmek için telefon hattı ile DTMF entegresi bağlantısı yapılmalıdır. Bu bağlantı direk olarak yapılması durumunda Telefon hattı ile DTMF entegresi arasında bir elektriksel bağlantı oluşur. Bu durumda devredeki herhangi bir olumsuz DTMF entegresi telefon hattı uçlarındaki yüksek gerilime maruz kalabilir ve entegre zarar görebilir.

İşte bu olumsuz durum ile karşılaşmamak için telefon hattı ile DTMF entegresi arasındaki elektriksel bağlantının kesilmesi gerekir. Bunu hat trafosu kullanarak gerçekleştirdik. Hat trafosu (Yalıtım trafosu) giriş ve çıkış empendansları eşit olan bir trafodur. Girişine uygulanan gerilim bilgisi çıkışından aynı olarak alınır. Hat trafosu kullanarak telefon hattı ile DTMF entegresi arasında bir manyetik izolasyon oluşturulmuş oldu.

Yalıtım trafosunun kullanımı

yalitim_trafosu

PIC Mikrodenetleyiciler

Projede Kullanılan PIC16F84 Hakkında Detaylı bilgiye Buradan ulaşabilirsiniz

IC-Prog ile PIC16F84A Programlama Aşamaları

 • 1- MPLAB’ ta assembler programlama dilinde yazılan programın HEX ‘ i oluşturulur.
 • 2- PIC Mikrodenetleyici programlama kartına yönüne dikkat edilerek takılır.
 • 3- IC-PROG pic programlama programının ayarları aşağıdaki gibi yapılır.
 • 4- IC-PROG pic programlama programına oluşturulan HEX yüklenir.
 • 5- Son olarakta yazılmış olan programın HEX‘i pic‘ e IC-PROG programı ile yüklenir.

IC-Prog 1.05C Programı ile PIC 16F84A ‘ nın programlanması

IC-Prog 1.05C programı açıldığında karşımıza aşağıdaki menü gelir. (16F84 için bu menü gelir.)

IC-Prog 1.05C prototip programlayıcı açılış menüsü

icprog_pic_programlama

PIC 16F84 veya PIC 18F84A ‘ mikrokontrolörünü programlaya bilmemiz için öncelikle birkaç ayar yapmamız gerekir.


Programlamadan Önce Yapılması Gereken Ayarlar.

1-Ayarlar menüsünden donanım seçilir ve aşağıdaki şekilde görülen donanım ayarlar yapılır.

IC-Prog 1.05C Donanım ayarları

icprog_donanim_ayarlari

Ayarlamanın bu kısmındaki Giriş/Çıkış Gecikmesi ayarı bilgisayarınızın donanımına göre değişmektedir. Benim Donanımım için 2 uygun gecikmeyi sağladı.Uygun gecikmenin sağlanıp sağlanamadığı şu şekilde anlayabiliriz.Yüklemek istediğiniz HEX dosyasını IC PROG ‘a attığımızda HEX in uzunluğuna bakarız. Daha sonra yükleme yapılır ve pic okutulur ve pic e yüklenen HEX in uzunluğuna bakarız.Aynı ise doğru yükleme yapılmıştır.PIC yükleme denemelerimde gecikme ayarı 3 ve4 iken tamamını yüklemediğini gördüm. 2 ye ayarlayıp yüklediğimde tüm HEX in tam olarak yüklendiğini gözlemledim. Bu ayarı da yaptıktan sonra
aşağıdaki ayarlar yapılır.

2-Ayarlar menüsünden seçenekler menüsü seçilir. Karşımıza aşağıdaki menü çıkar.Bu menüde şu işlemler yapılır;

a-)Programlanıyor kısmı seçilerek aşağıdaki şekildeki ayarlar yapılır.

IC-Prog 1.05C programlama ayarları-1

icprog_programlaniyor

Karışık kısmı seçilerek aşağıdaki şekildeki ayarlar yapılır.

IC-Prog 1.05C programlama ayarları-2

icprog_secenekler

Buraya kadarki ayarlar bir kereye mahsus ilk kullanımda yapılması yeterlidir. Yükleme yapmak için her seferinde aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.

Yükleme yapmak için IC-PROG 1.05C ana menüsüne dönülür. Daha sonra yüklenmek istenen HEX dosyası açılır. (Aşağıdaki şekilde yüklenmek üzere bir HEX dosyasının açılmış durumu görülmektedir.) HEX dosyası açıldıktan sonra aşağıdaki şekilde ’de görülen Osilatör : XT

Sigortalar: PWRT ve Programlanacak olan PIC adı ise PIC16F84 ise PIC16F84 veya PIC16F84A ise PIC16F84A olarak ayarlanır.

DİKKAT: Sigortalar da CP aktif yapılır ise PIC inize bir defa yükleme yapabilirsiniz bir daha programda değişiklik yapamazsınız yani PIC iniz tek kullanımlık olur.

IC-Prog 1.05C Prototip programcı programlamaya hazır son menüsüü

icprog_prototip

Bu ayarlar yapıldıktan sonra PIC16F84 veya PIC16F84A mikro kontrolörünüzü sorunsuzca programlayabilirsiniz.

ISIS İle Devre Simülasyonu

Sistemin simülasyonu (ISIS-ARES programında)

ISIS – ARES programı ile pic’in similasyonu

dtmf_isis_ares

ISIS – ARES programında DTMF entegresi mevcut olmadığından sanal bir DTMF entegresi tasarlanmıştır. Bilindiği üzere DTMF entegresi girişine gelen tuş bilgisine göre 4 bitlik bir çıkış vermektedir. Aynı zamanda DTMF entegresinin 15 nolu ucu bizim için çok önemli bir görevi vardır bu ucun verdiği çıkış bilgisinin.Bu uç çıkışı şayet DTMF entegresine bir işaret geldiğinde çıkışı lojik “1” tuş bırakıldığında ise çıkış “0” dır.İşte bu çıkışı kontrol ederek tuş bilgisinin yenimi geldiğini yoksa bir önce basılan tuşun bilgisi mi olduğunu anlarız.

Böylece pic in girişine gerekli DTMF çıkış bilgileri verilirse ve PİC e programımızı yükleyerek simülasyonumuzu çalıştırdığımızda simülasyon programı ile programımızdaki aksayan tarafları görerek programda gerekli düzenlemeleri yaptık ve böylece programımızın düzenli çalışması sağlanmış oldu.

Devre Şeması

dtmf_devre_sema

DTMF ve PIC16F84A entegrelerinin bağlantıları

dtmf_cm8870_pic16f84

Baskı Devre

dtmf_baski_devredtmf_baski_ust

PCB Yapım Aşamaları

Baskı devre’nin yapım aşamaları sırasıyla ilk olarak ares’te baskı devre elemanlarının yerleşimini oluşturuldu, daha sonra programa (ARES) baskı devre şeması çizdirildi fakat program tek yüz olarak çizemediğinden dolayı gerekli düzenlemeler yapılarak baskı devre şeması ARES programında çizildi. Bu aşamadan sonra Asetat kağıdı’na yazıcı çıktısı alındı.

Asetat kağıdı plaket üzerine konularak ütüleme metodu ile plakete çıktısı alındı ve plaket perhidrol ve tuz ruhundan oluşan karışıma atılarak baskı devresi çıkarılmış oldu. Bu aşamadan sonra plaket delinerek eleman montajı yapıldı. Ütüleme yöntemiyle baskı devre hazırlama için sırayla şu işlemler yapılır. Ütüleme öncelikle lazer yazıcıdan asetat kağıdı üzerine alınan çıktı, bakır plaket üzerine düzgünce yapıştırılır.

Asetat kağıdının üzerine bir parça gazete kağıdı veya fotokopi kağıdı konularak 5-10 dakika ütülenir. Ütüleme sırasında ütü sıcaklığı en yüksek kademede olmalıdır. Bu işlemin ardından plaket 10-15 dakika soğumaya bırakılır. Plaket soğuduktan sonra asetat kağıdı çıkartılır. Böylece baskı devre şeması plaket üzerine çıkarılmış olur.

Sonuçlar

PIC Mikrodenetleyici kullanarak bir sistemin telefonla uzaktan kontrolü adlı bitirme ödevi uzun süren bir tasarım sürecinin sonunda çalışır hale getirilmiştir. Bu çalışma esnasında pek çok donanım ve yazılım araçları kullanılmış, laboratuar ortamında testler ve ölçümler yapılmıştır.

MPLAB, ICPROG, Proteus (ISIS, ARES) gibi programları detaylı olarak öğrenme fırsatı olmuştur. PIC programlama, baskı devre çizimi ve yapımı gibi önemli uygulamalar da ayrıntılı olarak öğrenilmiştir.

Cihazın yeni versiyonunda neler olabilir? Cihazın sesli yanıt versiyonu geliştirilebilir. Kontrol işlemi gerçekleştirilir iken cihaz belirlenmiş olan sesler ile yahut yine ses kaydı ile konuşma şeklinde yapılan kontrol işlemini kullanıcıyı bilgilendirebilir.

Cihazın kod yazılımında C derleyicisi kullanılarak çok daha kısa ve anlaşılır bir program yazılabilir. Cihazın şifresi telefon hattı üzerinden güncellenebilir. Böylece cihaz şifresi değiştirilmek istendiğinde telefon hattı üzerinden şifre değiştirilebilir. Cihazın telefon hattını kaç çalmada açacağı, zil sinyali sayısı telefon hattı üzerinden ayarlanarak isteğe göre ayarlanabilir.

Sonuç olarak PIC Mikrodenetleyici kullanarak bir sistemin uzaktan kontrolü adlı bitirme ödevi bize, disiplinli ve düzenli çalışmalar sonucunda birçok tasarımlar gerçekleştirebileceğimizi gösterdi. Kendimize olan güvenimizi ve cesaretimizi arttırdı. Bizim için çok yararlı olduğu kanaatindeyiz.

Kaynaklar:

1. Orhan ALTINBAŞAK “Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama” , Altaş Yayınevi , 2004
2. Doğan İBRAHİM “C ile Mikrokontrolör Programlama”, Bileşim Yayınevi , 2001
3. Yaşar BODUR “Adım Adım PICmikro Programlama”, INFOGate yayınmları , 2002
4. Microchip “Microchip PIC16F84A DataSheet”,Microchip Technology Inc. , 2001
5. Motorola Semiconducter Technicaldata “4N25 Optocoupler DataSheet” , Motorola.Inc. ,
1995
6. California Micro Devices “DTMF CM8870C DataSheet” , California Micro Devices Corp. ,
2000
7. Amatör Telsiz Gazetesi , www.antrak.org.tr
8. Eproje “PIC Micro Notları,PIC Micro Uygulamaları ” , www.eproje.com

PIC Komut seti

komut_seti

Programın Akış Diagramı

dtmf_program_diagram

Asembler Yazılım


;****************************************************************************
;*Bu program telefon 8 kez çaldığında hattı (tlf nu) açıyor ve şifre girilmesini istiyor *
;*bu sırada call gecikme programı çalışmaktadır .15 sn süresince herhangi bir tuşa *
;*basılmadığı takdirde açmış olduğu telefonu kapatıyor . Şifre doğru girildiği*
;*takdirde kontrol işleminin yapılmasına izin veriyor . işlem sırasında herhangi bir*
;*tuşa basılmadan 15'sn beklenirse tuşa basılıp basılmadığına gecikme prg'sinde*
;*bakıldığından bir tuşa basılmaz ise açılmış olan tlf hattını bekleme süresi sonunda*
;*kapatıyor. *
;****************************************************************************
LIST P=16F84
INCLUDE "P16F84.INC"
ORG H'00'
SAYAC EQU H'0C'
SAYAC1 EQU H'0D'
SAYAC2 EQU H'0E'
SAYAC3 EQU H'0F'
SAYAC4 EQU H'10'
SAYAC5 EQU H'20'
BSF STATUS,5
MOVLW H'1F'
MOVWF TRISB
MOVLW H'01'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,5
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CALL BASLANGIC_GECIKMESI
BASLA
MOVLW H'07' ; Telefonun 8 kez çaldıktan sonra açması için kurulmuş
MOVWF SAYAC5 ; sayaç tır sayaç5.
SAY1
MOVLW B'10000100' ; Sayaç'a 1 çalma sayması için gerekli 132
MOVWF SAYAC ; sayısı yüklendi.Bu döngüde sayaç5 kadar
MOVLW H'01' ; döndüğünden 1 kez başta ve sayaç5 te 7 ise
; 8 kez çalması sağlanır.
;ANA PROGRAM:
CALL TLF_CALMA_SAYACI
CALL SIFRE
DEVAM
CALL GECIK
BTFSC PORTB,4
GOTO $-1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'0C'
BTFSC STATUS,2
GOTO SON
CALL CIHAZ_CALISTIRMA
GOTO DEVAM
SON
CLRF PORTA
GOTO BASLA
;ALT PROGRAMLAR:
;***************TELEFON ÇALMA SAYACI ALT PROGRAMI****************
;** Telefon hattını 8 kez çaldığında açılması için gerekli sayaç. **
****************************************************************************
TLF_CALMA_SAYACI
SAY
BTFSS PORTA,0 ;Gelen palslerin "1","0" olduğu durumlarda
; sayaç'ı 1 eksiltiyor.
GOTO SAY
BTFSC PORTA,0
GOTO $-1
SUBWF SAYAC,1
BTFSS STATUS,2
GOTO SAY
SUBWF SAYAC5,1 ; Sayaç sıfır ise Sayaç5 i 1 azaltır ve sayaç5
; 0 değilse say1 etiketi başa geri döndürür
; böylece sayaç5 kere sayaç döngüsü dön-
; müş olur. Bu sayede istenen gecikme
; sağlanır.
BTFSS STATUS,2 ; Sayaç5 0 ise etikete dallanmaz ve porta,1.
GOTO SAY1 ; bitin set eder.Röle enerjilenerek telefon
; hattını açar.
BSF PORTA,1 ;Yani porta'nın 1 numaralı çıkışını aktif ediyor.
;Böylece telefon hattı açılmış oluyor.
RETURN
;*************************ŞİFRE ALT PROGRAMI****************************
;* Şife alt programı girilecek olan şifreyi hafızasındaki şifre ile *
;* kıyaslayarak girilen şifre doğru ise şifre alt programından çıkar *
;* yanlış ise şifre doğru girilene kadar alt programda program döner. *
;* ***************************************************************************
SIFRE
GIT
CALL GECIK
BTFSC PORTB,4
GOTO $-1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'01'
BTFSS STATUS,2
GOTO GIT
CALL GECIK
BTFSC PORTB,4
GOTO $-1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'09'
BTFSS STATUS,2
GOTO GIT
CALL GECIK
BTFSC PORTB,4
GOTO $-1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'08'
BTFSS STATUS,2
GOTO GIT
CALL GECIK
BTFSC PORTB,4
GOTO $-1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'01'
BTFSS STATUS,2
GOTO GIT
CALL GECIK
BTFSC PORTB,4
GOTO $-1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'0B'
BTFSS STATUS,2
GOTO GIT
BSF PORTA,2
RETURN
;*******************CİHAZ ÇALIŞTIRMA ALT PROGRAMI******************
;* Cihaz kontrolü için belirlenen tuşlara göre pick çıkışını "1" *
;* veya "0" yaparak kontrol işlemini gerçekleştiren alt program. *
;****************************************************************************
CIHAZ_CALISTIRMA
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'01'
BTFSS STATUS,2
GOTO DEVAM1
GOTO KOS1
DEVAM1
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'02'
BTFSS STATUS,2
GOTO DEVAM2
GOTO KOS2
DEVAM2
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'03'
BTFSS STATUS,2
GOTO DEVAM3
GOTO KOS3
DEVAM3
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'04'
BTFSS STATUS,2
GOTO DEVAM4
GOTO KOS4
DEVAM4
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'05'
BTFSS STATUS,2
GOTO DEVAM5
GOTO KOS5
DEVAM5
MOVF PORTB,W
ANDLW B'00001111'
SUBLW H'06'
BTFSS STATUS,2
GOTO DEVAM6
GOTO KOS6
KOS1
BSF PORTB,5
GOTO DEVAM6
KOS2
BSF PORTB,6
GOTO DEVAM6
KOS3
BSF PORTB,7
GOTO DEVAM6
KOS4
BCF PORTB,5
GOTO DEVAM6
KOS5
BCF PORTB,6
GOTO DEVAM6
KOS6
BCF PORTB,7
DEVAM6
RETURN
;********************15 SANİYE GECİKME ALT PROGRAMI****************
;* Programın herhangi bir aşamasında 15 sn herhangi bir tuşa basılmadığında *
;* telefon hattını kapatması için gerekli gecikme alt programı. *
;****************************************************************************
GECIK
MOVLW H'2E'
MOVWF SAYAC
MOVLW H'FF'
MOVWF SAYAC1
MOVLW H'FF'
MOVWF SAYAC2
GEL
BTFSC PORTB,4
GOTO GEL1
DECFSZ SAYAC2,F
GOTO GEL
DECFSZ SAYAC1,F
GOTO GEL
DECFSZ SAYAC,F
GOTO GEL
CLRF PORTA
GOTO BASLA
GEL1
RETURN
;**************BAŞLANGIÇ_GECİKMESİ ALT PROGRAMI******************
;*Bu program devreye ilk besleme gerilimi uygulandığında pick ’ in optocoupler ‘ a *
;*optocoupler ‘ a bağlı 17 no ’ lu ucu 5V ’ a çıkar . Biz telefonun zil sayısını *
;*sayması işlemini 17 no ’ lu ucundaki “ 0 ”- “1” geçişleri palsleri saydığımızdan *
;*ilk anda 5 V direk uygulanırsa başlanğıçta 0 V ’ tan 5 V ’ a çıkışta pick birkaç *
;*pals sayabilir (varsayım) . Bunu engellemek üzere devreye ilk enerji *
;*verdiğimizde bir kereliğine 0.2 ‘ sn lik gecikme programı çalışır . Böylece ilk *
;*besleme verildiği anda 5 V ’ a çıkış aşamasını pick ’ imiz saymamış olur. *
;***************************************************************************
BASLANGIC_GECIKMESI
MOVLW H'FF'
MOVWF SAYAC3
MOVLW H'FF'
MOVWF SAYAC4
BASLANGIC
DECFSZ SAYAC3,F
GOTO BASLANGIC
DECFSZ SAYAC4,F
GOTO BASLANGIC
RETURN
END.

pic16f84-cm8870-ile-dtmf-telefon-ile-uzaktan-cihaz-kontrolu

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/06/22 Etiketler: , , , , , ,19 Yorum “PIC16F84 CM8870 Telefon ile Uzaktan Cihaz Kontrolü

 1. planet34planet34

  bu proje ile 2006 yılında istanbuldaki proje tabanlı beceri yarışmasına katılmıştık.kartal e.m.l olarak.

  CEVAPLA
 2. teomanteoman

  Kolaygelsin arkadaşlar sizlerden bazı konularda teknik bilgi açısından çok faydalanıyorum Benim aşamadığım bir sorunum var Bizim bulunduğumuz yer köyden (elektrik-telefon) 4-5Km uzak ben telefon hattımı 4-5km uzağa Hem konuşma sinyalimi taşıyacak Hem de ADSL sinyalimi taşıyacak Bir elektronik devre arayışı içindeyim ilgilenenlerden konuya el atan olursa sevinirim .
  Didim Akbükten yazıyorum

  CEVAPLA
 3. serhat mollaserhat molla

  Arkadaşlar bu uygulamayı, cep telefonundan diğer cep telefonuna nasıl uygulanır. Aynı şekilde yapılırsa sonuç alınırmı..

  CEVAPLA
 4. ESRAESRA

  Merhaba,proje olarak bu uygulamayı yapmayı düşünüyorum,malzeme listesini tam olarak alabilirmiyim acaba?

  CEVAPLA
 5. AhmetAhmet

  Bende bu projeyi yapmak istiyorumda eleman yerleşimi ile mazeme listesini alabilirmiyim.

  CEVAPLA
 6. RaminRamin

  merhaba

  arkadaşlar kimse devrenin şifrelerini bilmiyormu?

  öğrenen olursa lütfen banada gönderin

  saygılar hepinize

  CEVAPLA
 7. kzmkzm

  Arkadaşlar acaba devreyi çalıştırabilmek için gerekli olan sinyalin veya frekans değerlerinin ne olduğunu bilen varmı acaba

  CEVAPLA
 8. kzmkzm

  telefonun çalma efektinin verilebilmesi için ne yapılması gerektiğini anlayamadım saygılarımla

  CEVAPLA
 9. mahmoudmahmoud

  thanks very much , i would like more of projects and technology.

  CEVAPLA
 10. tolgatolga

  eğer sistemde cep telefonu kullanmak istersek;telefonun otomatik açılması için cep telefonu ile birlikte gelen kulaklığı kullanabiliriz bilindiği üzere cep telefonu kulaklığa takılı durumdayken otomatik açılma özelliği vardır.kulaklığın çıkışlarını da kesip bir ampilifikatöre bağladıktan sonra çıkışı dtmf entegresine verebiliriz.
  aynı zamanda dışarıdan gelen çağrılara otomatik cevap vermesi özelliği ve veri kablosu girişleri bilinen ERICSSON GH688 MARKA cep telefonu kullanılabilir.

  CEVAPLA
 11. cancan

  arkadaşlar ben bu projeyi yapıyorum, hoca diyor ki telefonla çaldırdığın da şifre istemesin. nasıl yapılır yardımcı ola bilirmisiniz:

  CEVAPLA
 12. HasanHasan

  Aynı devreyi uyguladım fakat devre hattı açmıyor .. Pic’in 17. bacağındaki gerilim 5v iken aradığım zaman 3.17v düşüyor.18. bacaktaki gerilim 0.10v bir türlü röleyi çekmiyor bunun sebebi ne olabilir acaba ?

  CEVAPLA
 13. handehande

  merhaba, projeleriniz gerçekten çok faydalı. fakat ‘kendin yap’ tarzından biraz uzak maalesef. okuyarak birebir yapmak gerçekten zor. malzeme listesi gibi önemli unsurlar maalesef biraz havada kalıyor. bu tip bir proje bana çok lazım mesela şu an fakat gördüğüm kadarıyla bu şekilde zor. eğer mail adresimden bana ulaşıp yardımcı olursanız çok seviniceğim.

  CEVAPLA
 14. SAMETSAMET

  bende bunu yapmak istiyorum yanlız şekil ve baskı devre arasında fark var.12 volt girişi verilmiş yanlız devre elemanlarında 12 volt girişiyle ilgili hiç bir şey göremedim.malzeme listesi olursa gerçekten çok güzel olur.en azından mantığını anladım bu işin ona göre yorum yapılabilir.paylaşımlarınız için teşekkür ederim…

  CEVAPLA
 15. GizemGizem

  Öncelikle paylaşımınız için sonsuz teşekkürler benim tez projeminde bir bacağını oluşturuyor bu konu yanlız bizde bu projeyi kendim yapacağımdan dolayı eleman yerleşimi ile mazeme listesini alabilirmiyim?
  Tekrar teşekkürler.

  CEVAPLA
 16. Bilal EotBilal Eot

  çok teşekkürler bende antalyada otomasyon okuorum çok güzel bri bölüm bunlarla ilgili konuları görüyoruz ama bunu ne zamandır yapmayı istiyordum ama bir türlü gerekli meteryali bulmadım ama çok sağ olasınız

  CEVAPLA
 17. Electrical and ElectronicsElectrical and Electronics

  bu devreyi yapmaya kalkışmayın elinizde patlar. kesinlikle çalışmıyor. yaptım ve gördüm. zamanınıza ve paranıza yazık. Bu devrenin çalışma ihtimali sıfır. yapan vatandaş 🙁 🙁 size bu bilgileri hex. dosyasını vs. verme ihtimali var mı? yok

  CEVAPLA
 18. BahattinBahattin

  Devreyi aynen uyguladım ama “1 ” 4″ 7″ *” tuşları basmıyor yani algılamıyor neden olabilir bi yardım edebilirmisiniz

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir