tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 CM8870 Telefon ile Uzaktan Cihaz Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;