tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen MC14067 PIC17C77 ile Midi Kontrol ile 2717 yazısı var. Yazar;