tarihinde yayımlanan PIC 16F628A ile Kalp Atışı Kontrol Devresi ile 2759 yazısı var. Yazar