tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC 16F628A ile Kalp Atışı Kontrol Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;