tarihinde yayımlanan PIC 16F628A ile Kalp Atışı Kontrol Devresi ile 2730 yazısı var. Yazar