LPC2138 arm microcontroller based check point

| Mayıs 31, 2023 Tarihinde güncellendi
LPC2138 arm microcontroller based check point

Günümüzün karmaşık ve sürekli değişen dünyasında, güvenlik ihtiyacı her şeyden önemlidir. Bu, yalnızca önceden kalifiye olmuş kişilerin girebilmesini sağlamak için kısıtlı alanlara erişimi güvence altına alırken özellikle doğrudur. Aşağıdaki uygulama, eski manyetik şeritli kart teknolojisi (eski erişim terminallerinde yaygın olarak kullanılır) yerine bir Java Card™ akıllı kart aracılığıyla güçlü kullanıcı kimlik doğrulamasını kullanan bir erişim kontrol terminali biçiminde bu gerekli güvenliği göstermektedir.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

192 bit uzunluğa kadar anahtarlarla simetrik bir şifreleme algoritması (Üçlü DES) kullanarak bir meydan okuma-yanıt şeması gerçekleştirir. Ek olarak terminal, RS232 arabirimi aracılığıyla istek üzerine uzaktan iletilebilen tüm etkinliklerin kaydını tutar. Proje, bir Keil MCB2130 tanıtım panosu etrafında inşa edilmiştir ve bir erişim kontrol terminali olarak çalışmak için gereken tüm gerekli harici kaynakları içerir.

Erişim kontrol terminali, geçerli tarih ve saati göstermek ve kullanıcıdan kartı takmasını istemek için bir LCD ekrana sahiptir. Ayrıca, Kişisel Kimlik Numarasını (PIN) girmek ve terminalin çeşitli parametrelerini ayarlamak için sayısal bir tuş takımına sahiptir. Ek olarak, yerleşik gerçek zamanlı saat (RTC) ve Flash bellek sayesinde, reddedilen ve yetkilendirilen tüm girişlerin zaman ve tarih damgasıyla birlikte, terminal çevresindeki tüm etkinliklerin bir günlük dosyasını tutmak mümkündür. İstek üzerine bu günlük dosyası, daha derinlemesine analiz için RS232 arabirimi aracılığıyla bir ana sisteme gönderilebilir. Son olarak, sesli alarm veya elektronik kapı sistemi gibi ağır yüklere arayüz oluşturmak için iki röle çıkışı vardır.

Sistem üç ana bloktan oluşmaktadır:

• Erişim kontrol cihazının donanımı, hem genişletme kartı hem de bağımsız bir cihaz olarak tasarlanmıştır.

• Erişim kontrol cihazının sabit yazılımı.

• Java Card akıllı kartında çalışan kimlik doğrulama uygulamasının yazılımı.

arm7-circuit-lcd-keypad-card

Though the MCB2130 inhabit has an LPC2138 microcontroller built-in, any member of the LPC213x parentage is fit for this program. The ornament can be customised to remaining members of the LPC213x, it retributory depends on the name of records the someone necessity to store in the Wink Memory. Typically, with 512KB of Radiate, it is thinkable to accumulation up to 2000 records!

The resources not available on the demonstration board were:

• LCD module to display information
• Keypad to enter numeric data
• Smart card interface to communicate with the Java Card smart card
• Relay output to interface inductive loads to the outside world

The hardware design is powered using a dual power supply delivering +3.3 volt and +5 volts outputs. The LCD and the relay outputs use a 5 volts power supply. The keypad, the smart card interface and the LPC213x device are powered at 3.3 volts. Author: Carlos Cossio

weeklong. In element, the tangency keeps pass of all reflexion, which can be transmitted remotely upon communicate through the RS232 program. The cast is built around a Keil MCB2130 dissent committee, and includes all the needful extraneous resources required to create as an access examine terminal.

lpc2138-arm-microcontroller-based-check-point

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/05/23 Etiketler: , , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir