Etiket: security system

LPC2138 arm microcontroller based check point

| 2010/05/23

Günümüzün karmaşık ve sürekli değişen dünyasında, güvenlik ihtiyacı her şeyden önemlidir. Bu, yalnızca önceden kalifiye olmuş kişilerin girebilmesini sağlamak için kısıtlı alanlara erişimi güvence altına alırken özellikle doğrudur. Aşağıdaki uygulama, eski manyetik şeritli kart teknolojisi (eski erişim terminallerinde yaygın olarak kullanılır) yerine bir Java Card™ akıllı kart aracılığıyla güçlü kullanıcı kimlik doğrulamasını kullanan bir erişim…