tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen Mikro denetleyici kontrollü cdrom player ile 2717 yazısı var. Yazar;