tarihinde yayımlanan 18.08.2010 tarihinde güncellenen Kumanda Engelleyici Remote Jammer Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;