Bilgisayar Programlama Algoritma ve C

| Mart 21, 2021 Tarihinde güncellendi
Bilgisayar Programlama Algoritma ve C

C Programlama dili, C örnekleri, Vize soruları, cevapları, Cevap anahtarı ve daha bir çok bilginin bulunduğu bir arşiv bilgisayar programlama konusunda ilgili kişiler için güzel bir kaynak. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

Bilgisayar Programlama-C Programlama Ders Notları

Bilgisayar
Programlamaya giriş
C programlama diline giriş
Değişkenler, Sabitler ve C işlemleri
Yapısal programlama ve Seçmeli yapı
Program akışının kontrolü
Alt programlar
Dizilere giriş
Kütüphane fonksiyonları
Dosya işlemleri
İ.Ü. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 00146 Bilgisayar Programlama Dersi Not Yükseltme Sınavı
Basit C Örnekleri

1. C Örnek:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{int a,b;
printf("iki sayi?\n");
scanf("%d%d",&a,&b);  
if (b==2+8/5) 
if(b=(3+0&&a-3*2)+4) b*=2; 
printf("sonuc=%d%d\n\n",a,b);
system("pause");
return 0;}

Yukarıdaki programda a=8, b=3 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 810
Yukarıdaki programda a=6, b=3 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 68
Yukarıdaki programda a=6, b=2 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 62

Açıklama:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{int a,b;
printf(“iki sayi?\n”);
scanf(“%d%d”,&a,&b); //a=8, b=3 ise;
if (b==2+8/5) //önce aritmetik işlemi yapar 2+8/5=2+1=3; sonra mantıksal işlemi yapar; eğer
//b 3’e eşitse doğrudur ve bir alt satiri yapar,3’e eşit değilse bir alt satiri atlar.
if(b=(3+0&&a-3*2)+4) b*=2;//önce parantezi yapar, sonra aritmetik işlemi yapar, sonra
// mantık işlemini yapar, en sonda atamayı(=) yapar; a= 8 ise:
//b=(3+0&&a-3*2)+4;b=(3&&8-6)+4;b=(3&&2)+4;b=1+4=5
//b=5 doğrudur ve b=b*2 işlemi yapılır. Sonuçta b=10 olur.
printf(“sonuc=%d%d\n\n”,a,b);//a=8 , b=10 olduğu için sonuç 810 olur.
system(“pause”);
return 0;}

2. C Örnek:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( void )
{int a,b;
printf("iki sayi?\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
for(;a!=4;a++) printf("%d",a);
if(a++&&b--) printf("%d%d\n",a,--b);
system("pause");
return 0;}

Yukarıdaki programda a=2, b=5 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 2353
Yukarıdaki programda a=1, b=0 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 123
Yukarıdaki programda a=3, b=1 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 35-1

Açıklama:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( void )
{int a,b;
printf(“iki sayi?\n”);
scanf(“%d%d”,&a,&b); //a=2, b=5 ise en son genel çıktı 2353 olur
for(;a!=4;a++) //a’nın ilk değeri yoksa atndığı değrden (yani 2) başltır. Önce a nın ilk değerini
//kontrol eder, 4’e eşit değilse a’yı yazdırır sonra a’yı 1 arttırır; tekrar kontrol
//eder. a, 4’e eşit değilse a’yı yazdırır 4’e eşit ise for döngüsünden çıkar.
printf(“%d”,a); //a=2 ilk değer ise burada 23 yazdırılır.
if(a++&&b–) //eğer parantezin içi doğru ise yani 0 değilse alt satırı yapar,yoksa atlar. Burada
//a’nın değeri for döngüsünden 4 gelir. b ise 5’tir.(4 ve5) doğru olduğu için bir
//alt satırı yapar. Ancak a değeri alt satıra giderken 1 artar ve 5 olur. b değeri
//ise 1 azalır ve 4 olur. — işareti b nin sağında olduğundan önce işlemi yapar
//sonra b yi azaltır
printf(“%d%d\n”,a,–b); //a yı doğrudan yazdırır a=5, b’yi 1 azaltır sonra yazdırır: b=3olur.
//dolayısıyla bu satırda 53 yazdırılır. Son çıktı 2353 olur.
system(“pause”);
return 0;}

3. C Örnek:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{int a,b;
printf("iki sayi?\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
if(b=2&&(a=0||a)) --b;
printf("sonuc=%d%d",a++,b);
if(++b&&(a=0||a))
for(a;a!=4;a++)b=a+b;
printf("%d%d\n",++a,b);
system("pause");
return 0;}

Yukarıdaki programda a=0, b=-4 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 0057
Yukarıdaki programda a=8, b=0 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 1057
Yukarıdaki programda a=-2, b=-5 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 1057

#include<stdio.h> //a=0 ve b hangi sayı olursa olsun sonuç 0057
#include<stdlib.h> //a ve b, 0 hariç herhangi birer tamsayı ise sonuç 1057
int main()
{int a,b;
printf(“iki sayi?\n”);
scanf(“%d%d”,&a,&b);
if(b=2&&(a=0||a)) –b; //her zaman önce parantezdeki işlemler, sonra aritmetik işlemler
//(önce !,++,– sonra *,/,% sonra +,-) ,daha sonra mantıksal işlemler öncelik sırasına göre //(<,<=,>,>=) işlemleri sonra (==,!=,&&,||) işlemleri yapılır, mantıksal işlemin sonucu
//ya 1 dir yada 0 dır, en son olarak da atama (=,*=,/=,%=) işlemi yapılır
printf(“sonuc=%d%d”,a++,b);//a ve b değerini çıktı verir, sonra a yi 1 artırıp alt satıra geçer
if (++b&&(a=0||a))//önce parantezin içini yapar buradan a ya 1 ya 0 olur, sonra b yi 1 arttırır, sonra da b’nin yeni değeri ile a değerini (ve) işlemine tabi tutar.
For (a;a!=4;a++) b=a+b; //a 4’e eşit olmadığı sürece a 1 artar işlem yapılır
printf(“%d%d\n”,++a,b);
system(“pause”);
return 0;}

devamı dosyada….

Kaynak: cms.inonu.edu.tr/panel/uploads/5/544/

Alternatif Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-23555.zip şifre-pass: 320volt.com

İlgili yazılar;

Basit C++ Örnek Program Kodları
Bilgisayar programlama dersleri ve c programlama dili
C Notları (bilgisayar programlama)
C Programlama Dili Videolu Dersler
Programlama dillerinin temel kavramları görsel dersler

Yayım tarihi: 2014/09/25 Etiketler: , , , ,Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir