Bilgisayar Programlama Algoritma ve C

| Haziran 21, 2023 Tarihinde güncellendi
Bilgisayar Programlama Algoritma ve C

C Programlama dili, C örnekleri, Vize soruları, cevapları, Cevap anahtarı ve daha bir çok bilginin bulunduğu bir arşiv bilgisayar programlama konusunda ilgili kişiler için güzel bir kaynak. Örnek kodlar bilgiler ve fazlası. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Bilgisayar Programlama-C Programlama Ders Notları

Bilgisayar
Programlamaya giriş
C programlama diline giriş
Değişkenler, Sabitler ve C işlemleri
Yapısal programlama ve Seçmeli yapı
Program akışının kontrolü
Alt programlar
Dizilere giriş
Kütüphane fonksiyonları
Dosya işlemleri
İ.Ü. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 00146 Bilgisayar Programlama Dersi Not Yükseltme Sınavı
Basit C Örnekleri

1. C Örnek:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{int a,b;
printf("iki sayi?\n");
scanf("%d%d",&a,&b);  
if (b==2+8/5) 
if(b=(3+0&&a-3*2)+4) b*=2; 
printf("sonuc=%d%d\n\n",a,b);
system("pause");
return 0;}

Yukarıdaki programda a=8, b=3 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 810
Yukarıdaki programda a=6, b=3 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 68
Yukarıdaki programda a=6, b=2 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 62

Açıklama:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{int a,b;
printf(“iki sayi?\n”);
scanf(“%d%d”,&a,&b); //a=8, b=3 ise;
if (b==2+8/5) //önce aritmetik işlemi yapar 2+8/5=2+1=3; sonra mantıksal işlemi yapar; eğer
//b 3’e eşitse doğrudur ve bir alt satiri yapar,3’e eşit değilse bir alt satiri atlar.
if(b=(3+0&&a-3*2)+4) b*=2;//önce parantezi yapar, sonra aritmetik işlemi yapar, sonra
// mantık işlemini yapar, en sonda atamayı(=) yapar; a= 8 ise:
//b=(3+0&&a-3*2)+4;b=(3&&8-6)+4;b=(3&&2)+4;b=1+4=5
//b=5 doğrudur ve b=b*2 işlemi yapılır. Sonuçta b=10 olur.
printf(“sonuc=%d%d\n\n”,a,b);//a=8 , b=10 olduğu için sonuç 810 olur.
system(“pause”);
return 0;}

2. C Örnek:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( void )
{int a,b;
printf("iki sayi?\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
for(;a!=4;a++) printf("%d",a);
if(a++&&b--) printf("%d%d\n",a,--b);
system("pause");
return 0;}

Yukarıdaki programda a=2, b=5 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 2353
Yukarıdaki programda a=1, b=0 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 123
Yukarıdaki programda a=3, b=1 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 35-1

Açıklama:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( void )
{int a,b;
printf(“iki sayi?\n”);
scanf(“%d%d”,&a,&b); //a=2, b=5 ise en son genel çıktı 2353 olur
for(;a!=4;a++) //a’nın ilk değeri yoksa atndığı değrden (yani 2) başltır. Önce a nın ilk değerini
//kontrol eder, 4’e eşit değilse a’yı yazdırır sonra a’yı 1 arttırır; tekrar kontrol
//eder. a, 4’e eşit değilse a’yı yazdırır 4’e eşit ise for döngüsünden çıkar.
printf(“%d”,a); //a=2 ilk değer ise burada 23 yazdırılır.
if(a++&&b–) //eğer parantezin içi doğru ise yani 0 değilse alt satırı yapar,yoksa atlar. Burada
//a’nın değeri for döngüsünden 4 gelir. b ise 5’tir.(4 ve5) doğru olduğu için bir
//alt satırı yapar. Ancak a değeri alt satıra giderken 1 artar ve 5 olur. b değeri
//ise 1 azalır ve 4 olur. — işareti b nin sağında olduğundan önce işlemi yapar
//sonra b yi azaltır
printf(“%d%d\n”,a,–b); //a yı doğrudan yazdırır a=5, b’yi 1 azaltır sonra yazdırır: b=3olur.
//dolayısıyla bu satırda 53 yazdırılır. Son çıktı 2353 olur.
system(“pause”);
return 0;}

3. C Örnek:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{int a,b;
printf("iki sayi?\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
if(b=2&&(a=0||a)) --b;
printf("sonuc=%d%d",a++,b);
if(++b&&(a=0||a))
for(a;a!=4;a++)b=a+b;
printf("%d%d\n",++a,b);
system("pause");
return 0;}

Yukarıdaki programda a=0, b=-4 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 0057
Yukarıdaki programda a=8, b=0 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 1057
Yukarıdaki programda a=-2, b=-5 olursa çıktı olarak ne görülür? Cvp: 1057

#include<stdio.h> //a=0 ve b hangi sayı olursa olsun sonuç 0057
#include<stdlib.h> //a ve b, 0 hariç herhangi birer tamsayı ise sonuç 1057
int main()
{int a,b;
printf(“iki sayi?\n”);
scanf(“%d%d”,&a,&b);
if(b=2&&(a=0||a)) –b; //her zaman önce parantezdeki işlemler, sonra aritmetik işlemler
//(önce !,++,– sonra *,/,% sonra +,-) ,daha sonra mantıksal işlemler öncelik sırasına göre //(<,<=,>,>=) işlemleri sonra (==,!=,&&,||) işlemleri yapılır, mantıksal işlemin sonucu
//ya 1 dir yada 0 dır, en son olarak da atama (=,*=,/=,%=) işlemi yapılır
printf(“sonuc=%d%d”,a++,b);//a ve b değerini çıktı verir, sonra a yi 1 artırıp alt satıra geçer
if (++b&&(a=0||a))//önce parantezin içini yapar buradan a ya 1 ya 0 olur, sonra b yi 1 arttırır, sonra da b’nin yeni değeri ile a değerini (ve) işlemine tabi tutar.
For (a;a!=4;a++) b=a+b; //a 4’e eşit olmadığı sürece a 1 artar işlem yapılır
printf(“%d%d\n”,++a,b);
system(“pause”);
return 0;}

devamı dosyada….

Kaynak: cms.inonu.edu.tr/panel/uploads/5/544/

bilgisayar-programlama-algoritma-ve-c

Şifre-Pass: 320volt.com

İlgili yazılar;

Basit C++ Örnek Program Kodları
Bilgisayar programlama dersleri ve c programlama dili
C Notları (bilgisayar programlama)
C Programlama Dili Videolu Dersler
Programlama dillerinin temel kavramları görsel dersler

Yayım tarihi: 2014/09/25 Etiketler: , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir