Kaynak Nedir Kaynak Türleri

| Haziran 21, 2023 Tarihinde güncellendi
Kaynak Nedir Kaynak Türleri

Kaynak ; birbirinin aynı veya ergime aralıkları birbirine yakın iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçayı ısı , basınç veya her ikisini de kullanarak , aynı türden bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmektir .

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Metal kaynak yöntemleri ; uygulanan enerjinin şiddeti ve türüne göre : ergitme ve basınç kaynağı işlemin amacına göre : birleştirme ve doldurma kaynağı Kaynak yöntemleri ; elle kaynak , yarı mekanize kaynak, tam mekanize kaynak, otomatik kaynak

Kaynağın perçine göre üstünlükleri ;

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Kaynağın döküme göre üstünlükleri ;

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Ergitme kaynağı yöntemleri ;

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Kaynaklı bir bağlantının mukavemet şu etkenlere bağlıdır ;

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

NOT: kaynak edilecek malzemenin türü kaynak bağlantısının mukavemeti malzeme kalınlığı kaynak elektrotunun nufüziyet özellği kaynak pozisyonu ( yatay , dik ,borda ,tavan pozisyonu) kaynak yerine erişilebilirlik ekonomi

GAZ ERGİTME KAYNAĞI

Bir yanıcı gaz ile oksijenin oluşturduğu alevin enerjisinden yararlanarak gerçekleştirilen ergitme kaynağına denir .

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Gaz ergitme kaynağında kullanılan gazlar ; oksijen , hidrojen ,LPG , hava gazı , doğal gaz ,etilen , metilasetilen-propilen karışımları, asetilen

ASETİLEN

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Karpitin su ile reaksiyonu sonucu asetilen eldesi ( şeması )

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Kireç taşı ve kok kömürünün ark fırınında reaksiyona sokulması sonu elde edilen karpit kırılıp büyüklüğüne göre sınıflandırılır . Karpitin su ile teması sonucunda asetilenin oluşup gaz konumuna geçme süresi karpit tane büyüklüğüyle yakından ilgilidir, tane büyüklüğü azaldıkça karpitin asetilen gazı ve karpit çamuru durumuna geçiş süresi kısalır ASETİLEN ÜRETEÇLERİ

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

KAYNAK ALEVİ Oksi -asetilen Alevi

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Gaz eritme kaynağının çeşitli birleştirme türlerinde uygulanması Alın ( kıvrık alın , küt alın , V veya X ), iç köşe ve dış köşe ,bindirme birleştirmeler i ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Elektrik ark kaynağında akım şeması

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

ARK ÜFLEMESİ

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

ARK ÜFLEMESİNİN NEDENLERİ Paralel iki iletkendeki akım yönü Akım gecen bir iletkenin eğimi Parçadaki akım yönü Manyetik iletkenlerin etkisi Birden fazla kaynakçının aynı parça üzerinde beraber çalışması Hava akımının etkisi ARK ÜFLEMESİNİ ÖNLEM YÖNTEMLERİ Elektrota uygun bir eğimin verilmesi Kök pasonun adım yöntemi ile kaynak yapılması Yeri değişebilen bir kutup bağlantısının kullanılması Kaynak dikişinin puntalanması Kısa ark boyu ile kaynak yapılması Alternatif akım kullanılması Bir manyetik üfleme donanımı kullanılması İnce çaplı elektrotlarla kaynak yapılması Ek demir kütleler kullanılması

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

KAYNAK MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

elektrik motoru tahrikli kaynak jen. İçten yanmalı motor tahrikli kay. Jen.

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Elektrot ile esas metal arasındaki etkileşimler

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

TOZALTI KAYNAĞI

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Toz altı kaynağı üstünlükleri yüksek kaynak gücü ve kaynak hızı derin nufuziyet enerji ekonomisi elektrot ekonomisi güvenilir düzgün görünüşlü kaynak dikişi kaynak dikişi kalitesine kaynakçının bir faktör olarak etkimemesi yüksek ark kararlılığı özel koruyucu donanımlara gerek duymaması

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

toz altı kaynak yönteminde ark tutuşturma yöntemleri; elektrot ucunun sivriltilmesiyle arkın başlatılması çelik yünü ile elektrik arkın başlatılması sürtme ile arkın ……….. özel tel sürme tertibatı ile ……………… yüksek frekans jeneretörü yardımı ile sabit gerilimli akım üreteci halinde

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

tozaltı kaynak gazaltı kaynak kanaklama elektrik kaynak

Kaynak türleri hakkında faydalı bir döküman – Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

Yayım tarihi: 2014/09/23 Etiketler: , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir