tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Programlama dillerinin temel kavramları görsel dersler ile 2717 yazısı var. Yazar;