tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Açıklamalı asm örnekleri komut programlama bilgileri ile 2717 yazısı var. Yazar;