PicBasic Pro 4×4 buton keypad uygulaması pic16f877

| Mayıs 28, 2023 Tarihinde güncellendi
PicBasic Pro 4×4 buton keypad uygulaması pic16f877

Hazırlayan: H.KORATEŞ – Devre pic16f877 mikro denetleyici üzerine kurulu 4×4 keypad bölümü 16 adet butondan oluşuyor butonlara basıldığında lcd ekranda buton numarası görünüyor. Ayrıca 1 numaralı butona basıldığında 8 numaralı D8 ledi yanıyor sırası ile her basışta led yanıyor sekizinci butondan sonra 9..16 butonlarına basıldığında ledler sırası ile sönüyor

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Proteus isis simülasyonu

Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler

Picbasic yazılım içeriği


' H.KORATEŞ 22.07.2003    YALOVA
' 4x4 KEYPAD UYGULAMASI
'********************** Tanımlama Blokları ******************

@ device WDT_OFF & pwrt_on & protect_on & cpd_on 
PCON=%00000000
define osc 20

Define LCD_DREG    PORTD  ' LCD bağlantılarını tanımla
Define LCD_DBIT	  4
Define LCD_RSREG   PORTE
Define LCD_RSBIT    0
Define LCD_EREG    PORTE
Define LCD_EBIT   	1

    ADCON1 = 7 		' PORTA ve E dijital giriş çıkış olarak ayarla
    Low PORTE.2		' LCD R/W low = yazma modu
    Pause 300  	' LCD başlamak için bekle

option_reg=0    'PORTB Pulluplar etkin.
          '(Pullup=Portb' nin tüm uçlarını +5V a çekmektir.lojik 1)

TRISB=%11110000   'PORTB 7654 giriş 3210 çıkış olarak ayarlandı
TRISC=%00000000   'PORTC Tüm uçlar çıkış olarak ayarlandı

portb=0:portc=0   'PORTB ve PORTC yi 0 yap

lcdout $FE,1    'LCD ekranı sil
lcdout $FE,2,"LCD-KEYPAD uyg."

' ***************DEĞİŞKEN Tanımlama Blokları ****************
SW1 var byte
SW2 var byte
SW3 var byte
SW4 var byte
SW5 var byte
SW6 var byte
SW7 var byte
SW8 var byte
SW9 var byte
SW10 var byte
SW11 var byte
SW12 var byte
SW13 var byte
SW14 var byte
SW15 var byte
SW16 var byte

gosub degisken0
'********************** Ana Program ************************
anadongu:
'******* 1.satır taraması ******
portb=%11111110
' portb.0 a 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.
if portb.4=0 then SW1=1
if portb.5=0 then SW2=1
if portb.6=0 then SW3=1
if portb.7=0 then SW4=1
 
'******* 2.satır taraması ******
portb=%11111101
' portb.1 e 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.

if portb.4=0 then SW5=1
if portb.5=0 then SW6=1
if portb.6=0 then SW7=1
if portb.7=0 then SW8=1

'******* 3.satır taraması ******
portb=%11111011
' portb.2 ye 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.

if portb.4=0 then SW9=1
if portb.5=0 then SW10=1
if portb.6=0 then SW11=1
if portb.7=0 then SW12=1

'******* 4.satır taraması ******
portb=%11110111
' portb.3 e 0 değeri verilerek 1.satır taraması gerçekleştirilir
' buna göre portb.4,5,6,7 deki durum gözlenir.
' Eğer bu butonlardan birine basıldıysa ilgili buton değişkeni 1 yapılır.

if portb.4=0 then SW13=1
if portb.5=0 then SW14=1
if portb.6=0 then SW15=1
if portb.7=0 then SW16=1
gosub lcdgoster
gosub degisken0

goto anadongu
'****************** Değişken ilk değerleri ****************
degisken0:
SW1=0:SW2=0:SW3=0:SW4=0:SW5=0:SW6=0:SW7=0:SW8=0:SW9=0
SW10=0:SW11=0:SW12=0:SW13=0:SW14=0:SW15=0:SW16=0

return

'******* Buton değerlerini LCD ekranda gösterim ************
lcdgoster:
if SW1=1 then lcdout $FE,$C0,"1 nolu buton...":portc.0=1  'portc.0 portuna bağlı ledi yakar
if SW2=1 then lcdout $FE,$C0,"2 nolu buton...":portc.1=1  'portc.1 portuna bağlı ledi yakar
if SW3=1 then lcdout $FE,$C0,"3 nolu buton...":portc.2=1  'portc.2 portuna bağlı ledi yakar
if SW4=1 then lcdout $FE,$C0,"4 nolu buton...":portc.3=1  'portc.3 portuna bağlı ledi yakar
if SW5=1 then lcdout $FE,$C0,"5 nolu buton...":portc.4=1  'portc.4 portuna bağlı ledi yakar
if SW6=1 then lcdout $FE,$C0,"6 nolu buton...":portc.5=1  'portc.5 portuna bağlı ledi yakar
if SW7=1 then lcdout $FE,$C0,"7 nolu buton...":portc.6=1  'portc.6 portuna bağlı ledi yakar
if SW8=1 then lcdout $FE,$C0,"8 nolu buton...":portc.7=1  'portc.7 portuna bağlı ledi yakar
if SW9=1 then lcdout $FE,$C0,"9 nolu buton...":portc.0=0  'portc.0 portuna bağlı ledi söndürür
if SW10=1 then lcdout $FE,$C0,"10 nolu buton...":portc.1=0 'portc.1 portuna bağlı ledi söndürür
if SW11=1 then lcdout $FE,$C0,"11 nolu buton...":portc.2=0 'portc.2 portuna bağlı ledi söndürür
if SW12=1 then lcdout $FE,$C0,"12 nolu buton...":portc.3=0 'portc.3 portuna bağlı ledi söndürür
if SW13=1 then lcdout $FE,$C0,"13 nolu buton...":portc.4=0 'portc.4 portuna bağlı ledi söndürür
if SW14=1 then lcdout $FE,$C0,"14 nolu buton...":portc.5=0 'portc.5 portuna bağlı ledi söndürür
if SW15=1 then lcdout $FE,$C0,"15 nolu buton...":portc.6=0 'portc.6 portuna bağlı ledi söndürür
if SW16=1 then lcdout $FE,$C0,"16 nolu buton...":portc.7=0 'portc.7 portuna bağlı ledi söndürür


return

end 

Keypad buton uygulamasının picbasic pro ve proteus simülasyon dosyaları;

picbasic-pro-4x4-buton-keypad-uygulamasi-lcd-pic16f877

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/11/17 Etiketler: , , , , ,5 Yorum “PicBasic Pro 4×4 buton keypad uygulaması pic16f877

 1. ahmet daraahmet dara

  iyi akşamlar, benim sorum şu yönde, 4×4 keypad’den lcd ekrana microC kullanarak, rakamları ve A B C D’yi yazdırabildim. Ama benim yapmak istediğim, cep telefonu keypad’i gibi, yani 2’ye bir kere basıldığında B’yi, 1 saniye içinde tekrar basıldığında C’yi vericek. Bunla ilgili yardımcı olabilir misiniz? teşekkürler

  CEVAPLA
 2. dojan_allstardojan_allstar

  sanırım şöyle bir kod kullanabilirsiniz ( Microcode studio + picbasic pro kullandım):

  '***************************************************
  '* Name  : UNTITLED.BAS                   *
  '* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
  '* Notice : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
  '*     : All Rights Reserved                *
  '* Date  : 19.05.2010                    *
  '* Version : 1.0                        *
  '* Notes  :                          *
  '*     :                          *
  '****************************************************
  
  '****************************************************
  ' LCD İLE MULTİPUSH BUTON KULLANIMI #1
  ' 
  ' 19.05.2010 - by dojan_allstar
  ' pic 16f628a mcu kullanılmıştır. 
  '
  ' ****************************************************
  
  
  
  trisa=%00000000  ' a portunun hepsi çıkış 
  trisb=%00001111  ' b portunda 0 1 2 3 pinleri giriş gerisi çıkış
  
  define LCD_DREG PORTA   ' data portları nerede
  define LCD_DBIT 0     ' data pinleri kaç numaradan başlıyor
  define LCD_RSREG PORTA  ' reset pini nerde
  define LCD_RSBIT 4    ' reset pini kaç numaraya bağlı
  define LCD_EREG PORTA   ' enable pini nerde
  define LCD_EBIT 6     ' enable pini kaç numaraya bağlı
  define LCD_BITS 4     ' lcd haberleşme için kaç bit kullanacak
  define LCD_LINES 2 
  
  OPTION_REG.7=0  ' pull up dirençleri aktifleştir
  CMCON=7
  
  @ device pic16f628a
  @ device pic16f628a, wdt_off
  @ device pic16f628a, pwrt_on
  @ device pic16f628a, protect_off
  @ device pic16f628a, mclr_off
  @ device pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT
  
  symbol tus1 = PORTB.0
  symbol tus2 = PORTB.1
  symbol tus3 = PORTB.2
  ' diğer tuşları yazmadım siz isterseniz yazabilirsiniz.
  
  ' Aşağıda pin diyagramını çizmeye çalıştım:
  '  PIC bacakları
  '   B0   -------o--------/\/\/\/\-----/¯ .-------o-----|ı (gnd)
  '   B1   -------o--------/\/\/\/\-----/¯ .-------o-----|ı (gnd)
  '   B2   -------o--------/\/\/\/\-----/¯ .-------o-----|ı (gnd)
  '   B3   -------o--------/\/\/\/\-----/¯ .-------o-----|ı (gnd)
  
  ' üstte pinlere bağlı pulluplar ve butonlar görülmekte
  
  pause 200
  lcdout $fe,1 ' lcd temizle
  
  giris:
  'PORTB = $FF 
  ' ....
  if tus1 = 0 then
  pause 20  ' tus basma aralığı
  if tus1 = 0 then
  pause 20
  if tus1 = 0 then
  lcdout $fe,$80,"3 kere basildi."
  pause 10
  goto tmm
  endif
  lcdout $fe,$80,"2.kere basildi."
  pause 10
  goto tmm
  endif
  lcdout $fe,$80,"1 kere basildi."
  pause 10
  goto tmm
  endif
  pause 25
  tmm: 
  goto giris
  end
  '......
  ' devamını getirirsiniz artık.
  

  kodu proteusta denedim en sağdaki butonu kullandım(pic’e en yakın olan buton, üstünde D port yazıyor):

  resim :

  umarım yardımcı olmuşumdur…

  CEVAPLA
 3. Erkan AVCIErkan AVCI

  Merhabalar. ben bu projeyi yapmak istiyorum fakat bana devre elemanlarının ve baskı devresini verebilir misiniz? saygılarımla.

  CEVAPLA
 4. tolga danışmantolga danışman

  iyi akşamlar öncelikle paylaşımınız için teşekkürler ben sizin yaptığınıza benzer fakat 4 butonlu 4 ledli herbir butona bastığımızda ilgili led yanacak şekilde ve lcd ekranın 1. satırında hangi led in yandığı bilgisini gösterecek şekilde bu işlemi yaptım yazdığınız programı ve proteus görselini değiştirerek.buna ek olarak her bir butona bastığımızda voltaj değerini basılan butondaki voltaj değerini pic16f877 deki herhangi bir adc yi kullanarak ekranda lcd nin 2. satırında bu voltaj değerini göstermem lazım ve aynı zamanda da yine bir adc daha kullanarak bu voltaj değerini DAC çıkışında okumam lazım bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz
  şimdiden eşekkür ederim…
  saygılarımla

  CEVAPLA
 5. MehmetMehmet

  Merhabalar;
  Öncelikle çalışma için teşekkürler.
  Benim acizane bi sorum olacak. Aynı devreyi buton basılı iken yanan ve bırakılınca sönen şekilde nasıl programlaya biliriz. Yazılım konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir