tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 PIC16F877 Deneme devreleri isis simülasyon ile 2717 yazısı var. Yazar;