tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F84 PIC16F877 Deneme devreleri isis simülasyon ile 2716 yazısı var. Yazar;