Etiket: 6502 mikroişlemci

8-bit 6502 mikroişlemci 6502 microprocessor

6502 Mikroişlemcisi Hakkında Türkçe Bilgi

| 2009/02/25

Mikroişlemcilerin öğretilmesinde, 8-bitlik kaydedicilere sahip olması, yapısının basit ve mikroişlemci programlama mantığının kolay öğrenilebilmesi sebebiyle 6502 mikroişlemcisi hedef alınmıştır. 6502 mikroişlemcisinin 8-bit mikroişlemcilerden 8085, Z-80 ve 6800 içerisinde, komut kümesi ve adresleme modları açısından daha üstün özelliklere sahip olmasından dolayı tercih etkenidir. Motorola firmasından ayrılarak MOS Technology şirketini kuran mühendislerce 1975 yılında NMOS teknolojisi kullanılarak…

Visual 6502 Mikroişlemci Simülatörü Türkçe

| 2009/02/21

Dr. Nurettin TOPALOĞLU hocamızın hazırladığı 6502 Mikroişlemcisi için simülatör programı asembly dilini kullanarak yapılan uygulamalar için büyük kolaylık sağlıyor program türkçe bedava ve ücretli iki sürüm bulunmakta Editör : Assembly dilinde program yazmak, kesmek, biçmek, eklemek ve değişiklik yapmak için bir platformdur. Simülatöre yerleşik olan bu metin düzenleyicisinde yazılan programlar ASM uzantılı olarak saklanabilir veya…