tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Temel elektronik hakkında komponent devre bilgileri ile 2717 yazısı var. Yazar;